Uutiset Kaikki uutiset
Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä
10.09.2019 | Arviointi ja seuranta

Vuoden 2019 Valmentajapaneelin tulokset

Kevään 2019 valmentajapaneelin kysymyksillä kartoitettiin valmentajien käsityksiä valmennus- ja harjoittelukulttuurista. Harjoittelukulttuurilla tässä paneelikyselyssä tarkoitettiin esimerkiksi urheilijoiden asenteita, arvoja, uskomuksia, toimintatapoja, tavoitteita tai käytäntöjä harjoiteltaessa ja kilpailtaessa ja valmennuskulttuurilla vastaavasti samoja asioita valmentajien toimiessa valmennustilanteissa.

Kyselyyn vastasi yhteensä 102 valmentajaa 34 eri lajista, joka on 20 % paneelin kokonaisosallistujamäärästä. Valmentajakokemusta vastanneilla oli keskimäärin 21 vuotta. Korkein suoritettu valmentajakoulutus oli useimmilla VOK3 taso (44 %), VOK1 ja VOK2 tason valmentajakoulutus oli 11 %:lla ja ammatillinen valmentajatutkinto 30 %:lla vastaajista.

Paneelikysymyksissä valmentajia pyydettiin kuvailemaan korkeintaan 5 sanalla lajinsa tyypillistä valmennus- ja harjoittelukulttuuria, pohtimaan mitkä asiat valmennus- ja harjoittelukulttuurissa olivat erityisen hyvin ja toisaalta mitkä asiat kaipasivat kehittämistä sekä tuomaan esille asioita, joita he itse halusivat edistää omalla valmennustoiminnallaan. Tämän lisäksi valmentajia pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-10 (1=ei vastaa lainkaan… 10=vastaa täysin), kuinka hyvin lajin vallitseva valmennus- ja harjoittelukulttuuri vastasi heidän omaa käsitystään hyvästä valmennus- ja harjoittelukulttuurista.

Valmennus- ja harjoittelukulttuurin kuvaus 5 sanalla tuotti alla olevan sanapilven, jossa sana on kirjoitettu sitä isommalla mitä useammin se mainittiin:

Vastaavasti seuraavat asiat koettiin tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi valmennus- ja harjoittelukulttuureissa:

 

Lue vuoden 2019 valmentajapaneelin tuloskooste kokonaisuudessaan tästä.

 

Lisätietoja:

Minna Blomqvist, LitT
Johtava asiantuntija, KIHU
minna.blomqvist@kihu.fi
+358 503059040

Kirsi Hämäläinen, LitT
Valmennusosaamisen asiantuntija, Huippu-urheiluyksikkö
kirsi.hamalainen@olympiakomitea.fi
+358 503522638