Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Arviointi ja seuranta

Seuranta ja arviointi tuottavat luotettavaa tietoa suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun toiminnasta ja sen edistymisestä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Arviointietoa voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä, oppimisessa, tilivelvollisuuden osoittamisessa tai hallinnan tukemisessa.

Suomalaista huippu-urheilua arvoitiin ensimmäisen kerran valtion liikuntaneuvoston toimesta vuoden 2016 lopulla. Samaan aikaan KIHU toteutti yhdessä HUY:n kanssa huippu-urheiluyksikön ja -verkoston sisäisen arvioinnin. Näiden arviointien pohjalta kilpa- ja huippu-urheilun tietopohjaa sekä seuranta- ja arviointikäytäntöjä kehitetään edelleen vuosina 2017-2020.

KIHUssa arviointitoiminnasta vastaavat pääasiassa yhteiskuntatieteen ja käyttäytymistieteen yksikön tutkijat ja asiantuntijat. Laajemmin ymmärrettynä seuranta ja arviointi läpileikkaa koko KIHUn toimintaa. Myös biotieteiden asiantuntijat osallistuvat työssään eri lajien ja urheilijoiden valmennustoiminnan arviointiin.

Arvioinnin ja seurannan tavoitteina ja toimenpiteitä vuosina 2017-2020 ovat:

 • Huippu-urheilun strategisisten tavoitteiden seuranta HUY:n kanssa sovituilla mittareilla
 • Kilpa- ja huippu-urheilun toimintojen ja hankkeiden arviointi yhteistyössä mukana olevien toimijoiden kanssa
 • Seuranta- ja arviointitiedon saavutettavuuden parantaminen (esim. Faktapankki)
 • Huippu-urheilun tiedolla johtamisen kokonaisuuden (tietopohja, indikaattorit, arviointikäytännöt) rakentaminen yhteistyössä OKM:n, VLN:n ja Olympiakomitean kanssa
 • Arviointikulttuurin edistäminen mm. Nexus -tiedolla johtamisen verkostoa ylläpitämällä

Menestysseuranta

Menestysseurannasta löydät Suomen arvokisamitalit vuosilta 2005-2019. Tilastot päivitetään kuukausittain. Seurattuna ovat aikuisten arvokisamitalit OKM:n toiminta-avustusta nauttivien lajiliittojen alaisissa lajeissa. Vuoteen 2012 saakka kriteerinä toimi lajiliiton jäsenyys SLU:ssa. Veteraanisarjojen mitaleita ei ole huomioitu. Paralympialajien mitalit ovat eriteltynä omaan osioonsa.

Tutustu: https://www.urheilututkimukset.fi/web/menestysseuranta/

““Arviointi = prosessi, jossa tehdään todistusaineiston ja arviointikriteerien perusteella päätelmiä toiminnan arvosta.””

Meneillään olevat arviointi- ja seurantaprojektit

 • {[{tulos.o}]}

  Aika: {[{tulos.a}]} - {[{tulos.l}]}

  {[{tulos.k}]}

  Vastuuhenkilö: {[{tulos.p}]} Ryhmä: {[{tulos.r}]}

  Osallistuvat organisaatiot: {[{tulos.g}]}

{[{viesti}]}