Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Historia

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, KIHU, perustettiin keväällä 1990 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöön itsenäiseksi yksiköksi. Perustamista tukivat Jyväskylän yliopisto, opetusministeriö ja Suomen Olympiakomitea. KIHUn toiminta-ajatukseksi valittiin kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus ja sen soveltaminen käytännön valmennus- ja koulutustoimintaan ja siten KIHUn tehtäväksi määriteltiin omalta osaltaan suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuuden turvaaminen.

Toimintansa KIHU aloitti 1.1.1991 veikkausvoittovaroista saadun toiminta-avustuksen turvin. Avustuksella KIHUun palkattiin määräaikaisiin virkoihin neljä vanhempaa ja kaksi nuorempaa tutkijaa, kolme tutkimusassistenttia sekä neljä muuta työntekijää. Jatkossa määräaikainen henkilöstö on muun rahoituksen turvin kasvanut.

Vuoden 2000 alussa KIHUn toiminta siirtyi LIKES-säätiöstä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön (KIHU-säätiö) alaisuuteen. KIHU-säätiön perustivat Suomen Olympiayhdistys, Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylän Kaupunki ja Likes-säätiö 6.10.1999. Kihun tehtävät säilyivät ennallaan. Uuden säätiön alaisuudessa KIHU pyrkii tehostamaan yhteistyötään kilpaurheilun alueella toimivien tahojen kanssa.

KIHUn toiminnan suuntaa tarkistettiin viimeisen kerran vuonna 2009 valmistuneessa strategiassa ja operatiivista toimintaa linjattiin vuonna 2009 päivitetyssä johtosäännössä.

Vuoden 2013 alusta alkaen KIHU on vastannut Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman johtamisesta ja toiminnan koordinoinnista.

“Huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoimintaa vuodesta 1991”

KIHUn lyhyt historia:

  • 1991 KIHUn toiminta alkaa 13 työntekijän voimin LIKESin erillisyksikkönä.
  • 2000 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiö (KIHU-säätiö) perustetaan.
  • 2013 KIHU ottaa vastuulleen Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön Osaamisohjelman.