Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Harjoittelu ja seuranta

Keskeinen osa urheilijan arkea on harjoittelu, jonka ympärille muu elämä rakentuu. Valmennuksen keskeinen tehtävä on rakentaa harjoittelu siten, että elimistön kuormittaminen ja palautuminen ovat tasapainossa, jolloin optimoidaan kehittyminen ja minimoidaan ylikunnon mahdollisuus. Kuormittumiseen ja palautumiseen sekä harjoitusvaikutuksen syntyyn vaikuttavat kaikki fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset stressi- ja palautumistekijät urheilijan elämässä. Asiantuntija-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on parantaa harjoittelun ja palautumisen laatua kehittämällä parempia harjoittelun, kuormituksen ja palautumisen seurantamenetelmiä sekä lisäämällä tieto-taitoa elimistön kuormittumisesta ja palautumisesta sekä harjoitusvaikutuksen syntymisestä. Joukkuepalloiluissa lajiharjoittelun seurannalla pyritään analysoimaan pelin ja siihen liittyvän harjoittelun yhteyttä ja tätä kautta kehittämään peliä sekä lajiharjoittelua.

Painopisteet 2017-2020:

  • Asiantuntijatoiminta painopistelajien ja huippuvaiheen urheilijoiden harjoittelun ja kuormituksen seurannassa.
  • Tutkitaan hermoston kuormittumista ja palautumista sekä kehitetään uusia mittausmenetelmiä elimistön kuormittumisen ja palautumisen seurantaan Jyväskylän yliopiston ja kansainvälisten yhteistyötahojen kanssa.
  • Kehitetään yhteistyössä eri lajien kanssa yhtenäisiä harjoittelun seurantajärjestelmiä, joiden avulla harjoittelun analysointi on mahdollista.