Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kilpailusuorituksen ja pelin kehittäminen

Suoritustekniikalla pyritään optimoimaan urheilijan fyysisten ominaisuuksien hyödyntäminen lajisuorituksessa. Yksilölajeissa kilpailu- tai otteluanalyysillä analysoidaan urheilijan tai kilpakumppanien kilpailusuorituksen eri vaiheita, joiden avulla kilpailusuoritusta voidaan edelleen parantaa ja seurata eri toimenpiteiden vaikutusta kilpailusuoritukseen.

Joukkuepalloiluissa kokonaisvaltaisella pelisuunnitelmalla ja otteluanalyysien perusteella luodulla taktiikalla pyritään voittamaan ottelu. Ottelun aikana tehdyillä analyyseillä pyritään tukemaan valmennusta tekemään oikeita taktisia ratkaisuja. Pitkäaikaisten analyysien ja yhteenvetojen avulla on tavoitteena kehittää omaa peliä ja pelitapaa sekä ennakoimaan pelin kansainvälistä kehittymistä siten, että saavutetaan kilpailuetua kilpailijoihin nähden.

Painopisteet 2017-2020:

  • Asiantuntijatoiminta painopistelajien ja huippuvaiheen urheilijoiden lajisuorituksen tekniikan seurannassa ja kehittämisessä.
  • Kehitetään ja systemaattisesti toteutetaan ja hyödynnetään painopistelajien kilpailu- ja otteluanalyysejä.
  • Asiantuntijatoiminta valittujen palloilulajien analysoimiseksi ja kehittämiseksi.
  • Seurataan ja kehitetään havaintomotoriikan ja päätöksenteon tutkimus- ja mittausmenetelmiä.
  • Tuotetaan tietoa urheilutaitojen oppimisesta, opettamisesta ja valmentamisesta sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
  • Kehitetään urheiluvalmennusprosessin pedagogiikkaa ja psykologiaa.