Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Lasten ja nuorten urheilu

Lasten ja nuorten urheilun laatutekijät ovat innostus urheiluun, monipuoliset liikuntataidot, hyvä fyysinen harjoitettavuus ja urheilulliset elämäntavat. Laatutekijät toteutuvat urheilijan kasvamista tukevan toimintaympäristön ja valmennusosaamisen avulla. KIHU on haluttu yhteistyökumppani lasten ja nuorten urheilun verkostoissa.

Painopisteet 2017-2020:

  • Tuotetaan tietoa lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun harrastamisesta sekä niihin yhteydessä olevista tekijöistä.
  • Edistetään urheilijan polun lapsuus- ja valintavaiheen asiantuntijatöissä määriteltyjä sisältöjä.
  • Toimitaan aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä lasten ja nuorten urheilun tutkimus- ja kehittämisverkostoissa.