Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Urheilun toimintaympäristöt

Urheilun toimintaympäristöjen tarkastelu siirtää painopisteen yksittäisen urheilijan kyvyistä ja tekemisistä taustalla vaikuttaviin urheilemisen sosiaalisiin, fyysisiin ja taloudellisiin edellytyksiin. Strategiakaudella toimintaympäristöjen tarkastelu kohdistuu lasten ja nuorten urheilussa urheiluseurojen toimintaan sekä suomalaisen huippu-urheilutoiminnan tuloksellisuuteen ja toimivuuteen. Toimintaympäristöihin liittyvää tietoa tuotetaan kansainvälisten (mm. SPLISS, Pohjoismaat) ja kansallisten verkostojen (mm. NEXUS-verkosto) yhteistyöllä.

Painopisteet 2017-2020:

  • Tuotetaan luotettavaa tutkimus- ja arviointitietoa suomalaisesta ja kansainvälisistä urheilujärjestelmistä ja niiden toimintakulttuureista.
  • Toteutetaan menestyvän huippu-urheilun strategisten tavoitteiden seurantaa.
  • Edistetään seuranta- ja arviointikulttuuria suomalaisessa urheilussa.
  • Osallistutaan urheilun toimintaympäristöihin liittyvään asiantuntija- ja koulutustoimintaan.