Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Ammattimaistuva urheilu -tutkimushanke

Ammattimaistuva Urheilu -tutkimushankkeessa tutkitaan joukkueurheilun ammattimaistumiseen liittyviä rakenteita ja käytäntöjä. Tutkittavia lajeja ovat jääkiekko, koripallo, pesäpallo ja salibandy. Tutkimuksen toteuttavat Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tutkimus toteutetaan vuosina 2019–2022 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Tutkimus kohdistuu sekä lajien kansalliseen huippu-urheiluun eli pääsarjatasoon että ruohonjuuritason seuratoimintaan.  

Kansallisen huipputason osalta tutkitaan liigarakenteita ja liigaseuroja sekä eri organisaatioiden ja toimijoiden välisiä suhteita. Lisäksi tutkitaan lajien ammattimaistumiskehitystä pitkällä aikavälillä. Tutkimus perustuu laajaan dokumenttiaineistoon sekä eri toimijoiden haastatteluihin.   

Ruohonjuuritason seuratoiminnassa tutkitaan erityisesti lajien seurojen ammattimaistumisen kehitystä sekä seurojen käytäntöjen ammattimaistumista. Tutkimuksessa hyödynnetään lajiliittojen materiaaleja ja haastatteluja sekä tehdään intensiivinen monitapaustutkimus neljästä urheiluseurasta.  

Lisäksi tutkimuksessa pureudutaan itse ammattimaisuuden käsitteeseen jäsentämällä siihen liittyviä  teoreettisia lähtökohtia ja toimijoiden omia tulkintoja.   

 

Tutkimuksessa julkaistut osatutkimukset:

Ammattilaisuus amatörismin kriisiyttäjänä suomalaisessa joukkueurheilussa 1975–2018

Lämsä, J., Nevala, A., Aarresola, O. & Itkonen, H. 2020. Ammattilaisuus amatörismin kriisiyttäjänä suomalaisessa joukkueurheilussa. Teoksessa: Urheilun kriisejä. Heikki Roiko-Jokela & Antero Holmila (toim.). Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2019-2020. Jyväskylän yliopistopaino 2020. s. 57-86.

Tiivistelmä (PDF)

 

Tutkimuksen koordinaatioryhmään kuuluvat seuraavat urheiluorganisaatioiden henkilöt: 

  • JääkiekkoliittoTurkka Tervomaa & Arto I. Järvelä, Jääkiekon SM-Liiga Oy 
  • Koripalloliitto: Susanna Strömberg & Tom Westerholm 
  • Pesäpalloliitto: Mira Kolehmainen & Mikko Huotari 
  • Salibandyliitto: Mervi Kilpikoski & Kimmo Nurminen 
  • Olympiakomitea: Eija Alaja & Lauri Hakala 
  • Liikuntatieteellinen seura: Jari Kanerva     

Tutkimuksen tieteelliseen ohjausryhmään kuuluvat:  

  • Keijo Räsänen, professori, Aalto yliopisto 
  • Arto Nevala, yliopiston lehtori, Itä-Suomen yliopisto 
  • Siegfried Nagel, professori, University of Bern 
  • Joseph Fahlen, apulaisprofessori, Umeå University 


Tutkimusryhmä ja lisätietoja:  

Jari Lämsä, johtava asiantuntija
p.
040 081 5943
jari.lamsa@kihu.fi

Outi Aarresola, erikoistutkija
p. 040 509 7078
outi.aarresola@kihu.fi

Hannu Itkonen, professori
tutkimushankkeen johtaja
p. 050 381 6302
hannu.itkonen@jyu.fi