Urheiluseuroja koskeva tietokanta rakentumassa – kattaa nyt 7325 seuraa

Seuratietokannan pilotti koostettiin Tähtiseura-ohjelman arvioinnin yhteydessä. 45 ohjelmaan osallistuvalta lajiliitoilta saadut jäsenlistat yhdistettiin yhdeksi tietokannaksi, jolloin päällekkäiset seuratiedot saatiin poistettua kokonaissummasta. Tämän jälkeen seurojen tietoja täydennettiin Patentti- ja rekisterihallituksen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä saaduilla tiedoilla.

– Jonkin verran jouduimme etsimään seurojen virallisia nimiä ja selvittämään, onko samalla nimellä toimivissa seuroissa kyse samoista vai eri yhdistyksistä. Aivan kaikille seuroille emme myöskään löytäneet rekisteröityä yhdistystä, joten tietokantaan ei saatu mukaan kaikkia lajiliittojen ilmoittamia jäsenseuroja, toteaa projektitutkija Sanna Pusa.

Seuratietokannassa olevat seurat ovat jakautuneet alueellisesti oheisen karttakuvan mukaan. Suurin osa seuroista sijaitsee Uudenmaan maakunnassa, toiseksi eniten seuroja on Pirkanmaalla. Taulukossa esitetty maakunnittainen väestömäärä puolestaan on Tilastokeskuksen väestötilastosta vuoden 2019 lopussa.

– Seurojen suhteellinen osuus näyttää olevan samansuuruinen kuin väestönkin suhteellinen osuus ei maakunnissa. Seurojen elinvoima on vahvasti kiinni väestöpohjassa, tiivistää erikoistutkija Outi Aarresola.

Urheiluseurojen alueellinen jakautuminen (karttakuva)Väestömäärän ja urheiluseurojen osuus maakunnittain

Seuratietokannasta käy myös ilmi, että monilajiseurojen osuus kaikista seuroista on 12 %. Monilajiseuraksi määritettiin seura, joka on vähintään kahden lajiliiton jäsen. Eniten monilajiseuroja oli Ampumahiihtoliitolla, Hiihtoliitolla, Painiliitolla ja Urheiluliitolla. Vain oman lajin erikoisseuroja oli Agilityliitolla, ITF Taekwon-Dolla ja Krikettiliitolla. Kunkin lajiliiton tiedot selviävät tarkemmin Tähtiseura-ohjelman arviointiraportista.

Seuratietokannan laajentaminen ja täsmentäminen jatkuu loppuvuodesta 2020. Lajiliittojen jäsenseuratiedot kerätään seuraavaksi valtionapuhakemusten yhteydessä. Jatkossa jokaiselle yhdistykselle annettu y-tunnus helpottaa tietojen keruuta ja lisää tiedon luotettavuutta merkittävästi. Laajentamalla tietokantaa kaikkiin lajiliittoihin saadaan parempi tieto myös monilajiseurojen määrästä.

– Tietokanta antaa mahdollisuuden seurata seurakentän muutosta pitkällä aikavälillä. Yritys- ja yhteistyötietojärjestelmästä on yhteys myös tiettyihin verohallinnon rekistereihin, joten tällä tavalla saadaan myös muiden rekistereiden tietoa käyttöön, iloitsee erikoistutkija Outi Aarresola. – Jäsentietoja toimittaessaan lajiliittojen tulee myös tarkistettua oma lakisääteinen jäsenluettelonsa, jos sinne on jäänyt esimerkiksi lakkautettuja seuroja.

Seuratietokannan tarkemmat tiedot löytyvät Tähtiseuraohjelman arviointiraportista.

 

Seuratietokannan projektiryhmään kuuluivat projektitukija Sanna Pusa, ohjelmistosuunnittelija Tuomas Vihinen ja erikoistutkija Outi Aarresola. Työtä on rahoittanut KIHU ja Tähtiseura-ohjelman arvioinnin puitteissa Suomen Olympiakomitea.