Asiantuntijatoiminta

Monialaista osaamista urheilijoiden apuna

Valmentajajohtoista asiantuntijatoimintaa

KIHUn asiantuntijatoiminnan tavoitteena on edistää urheilijan/joukkueen kehittymistä ja menestystä sekä tukea lajin huippu-urheilun valmentautumista. KIHUn yhteistyölajit määräytyvät Huippu-urheiluyksikön tehostamistukipäätösten mukaisesti. Kokonaisvaltaisimman KIHUn asiantuntijatoiminnan tuen saavat lajikategorisoinnin mukaiset nk. kärkilajit. Lisäksi tuemme investointilajeja, joissa on nähtävissä uskottava menestysnäkymä ja asiantuntijatoiminnalla arvioidaan saatavan vaikuttavuutta valmentautumisen kehittämiseen. Olympiakomitean määrittelemien yksilötukiurheilijoiden on myös mahdollista saada KIHUn asiantuntijatukea. Lisätietoja huippu-urheilun tehostamistukijärjestelmästä on luettavissa Olympiakomitean sivuilta.

Asiantuntijatoiminnan suunnittelusta vastaavat yhdessä lajin huippu-urheiluvastaavat, lajin tarpeiden mukaiset asiantuntijat ja Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaava. Toimintamalli on kuvattuna alla.

KIHUn asiantuntijatoiminnan laajuus ja yhteistyömuodot vaihtelevat paljon eri lajien välillä riippuen asiantuntijatoiminnan tarpeista ja mahdollisuuksista. Valmentautumisen tukitoiminnan sisältöjä ovat

  • Maajoukkueiden ja yksilötukiurheilijoiden harjoittelun, kilpailuihin valmistautumisen ja kilpailusuorituksen kehittämisen tuki arjessa, leireillä ja kilpailuissa.
  • Lajien huippu-urheilutoiminnan TKI-toiminnan tuki (esim. joukkuepelien yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet).
  • Monilajinen asiantuntijatoiminnan tuki (esim. kestävyyslajien yhteistyöhanke, arvokisavalmistautumishankkeen tuki).
  • Valtakunnallisten urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten asiantuntijatoiminnan tuki.

Tarvelähtöisen valmentautumisen tuen mahdolliset muodot yksilötukiurheilijoille

Lue lisää asiantuntijatoiminnasta ja valmentautumisen tuesta:
Asiantuntijatoiminnan kuvaus huippu-urheilun toimintaympäristöissä (päivitetty viimeksi 8/2023)