Urheilututkimukset

Kansallinen urheilututkimustietokanta

Hae kotimaisia urheilututkimuksen julkaisuja

Kansallinen urheilututkimustietokanta on julkinen verkkopalvelu suomalaisen urheilututkimuksen tuottamille julkaisuille. Palvelun ensisijaisena kohderyhmänä ovat suomalaiset valmentajat, urheilijat ja liikunta-alan opiskelijat.

Tietokannan sisältönä on tieteellisiä tutkimusraportteja, soveltavia tutkimusraportteja eri lajeista, yliopiston opinnäytetöitä eri tasoilta, ammattikorkeakouluopiskelijoiden lopputöitä sekä muita urheilututkimukseen liittyviä raportteja.

Palvelun suunnittelusta ja teknisestä toteutuksesta vastaavat KIHU ja Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian tieteenalaryhmä.