Verkostomme

Olympiatason yhteistyötä

Yhteistyökumppanit

Toimimme useissa huippu-urheiluverkostoissa jäsenenä tai niiden toimintaa koordinoiden. KIHUn tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille ja näin parantaa suomalaisten huippu-urheilumenestystä lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Kehitämme toimintaa tiiviissä yhteistyössä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Pääalueina ovat osallistuva asiantuntijatoiminta, TKI-toiminta, seuranta ja arviointi sekä valmennusosaaminen. Tärkeinä yhteistyökumppaneina tässä toteutuksessa ja kehittämisessä ovat lisäksi olympiavalmennuskeskukset, valtakunnalliset urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset, Paralympiakomitea sekä lajiliitot.

Urheilijoiden valmentautumista tukevaa asiantuntijatoimintaa kehitetään yhdessä urheiluakatemioiden/valmennuskeskusten kanssa osana valtakunnallisen asiantuntijaverkoston toimintaa. TKI-toiminnassa rakennamme verkostoa myös muiden tahojen, kuten esimerkiksi korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Liikuntalääketieteen verkosto

KIHU on lisäksi yksi kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta Suomessa. Yhdessä keskukset muodostavat Liikuntalääketiede Suomi asiantuntijaverkoston, joka tutkii ja edistää urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lisätietoja liikuntalääketieteen keskusten toiminnasta löytyy Liikuntalääketiede Suomi -sivustolla.

Kansainvälisyys

Verkostoidumme jatkuvasti myös kansainvälisten tutkimushankkeiden myötä ulkomaisten tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa. Näistä mainittakoon mm. Athletes With Acute Respiratory InfEction (AWARE) -tutkimus, Erasmus+ sekä SPLISS-hanke viime vuosilta. Lisäksi KIHU kuuluu kansainväliseen huippu-urheilukeskusten järjestöön ASPC:hen (Association of Sport Performance Centres).