Verkostomme

Olympiatason yhteistyötä

Yhteistyökumppanit

Toimimme useissa huippu-urheilun kehittämisverkostoissa jäsenenä tai niiden toimintaa koordinoiden. Laajaan verkostoomme kuuluvat mm. Suomen Olympiakomitea, Paralympiakomitea, huippu-urheilun toimintaympäristöt, lajiliitot, useat yliopistot ja tutkimuslaitokset sekä Jyväskylän kaupunki.

Verkostoidumme jatkuvasti myös kansainvälisten tutkimushankkeiden myötä ulkomaisten tutkijoiden ja organisaatioiden kanssa. Näistä mainittakoon mm. Athletes With Acute Respiratory InfEction (AWARE) -tutkimus, Erasmus+ sekä SPLISS-hanke viime vuosilta. Lisäksi KIHU kuuluu kansainväliseen huippu-urheilukeskusten järjestöön ASPC:hen (Association of Sport Performance Centres).

KIHU on myös yksi kuudesta liikuntalääketieteen keskuksesta Suomessa. Yhdessä keskukset muodostavat Liikuntalääketiede Suomi asiantuntijaverkoston, joka tutkii ja edistää urheilijoiden, aktiiviliikkujien sekä koko väestön terveyttä ja hyvinvointia. Lisää liikuntalääketieteen keskusten toiminnasta Liikuntalääketiede Suomi -sivustolla.

Huippu-urheilun osaamisohjelma

KIHU on johtanut ja koordinoinut nykyistä Huippu-urheilun osaamisohjelmaa vuoden 2021 alusta alkaen yhteistyössä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Ohjelma keskittyy suomalaisen huippu-urheilun osaamisen kehittämiseen. Sen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa paras ja viimeisin tieto, osaaminen ja tuki urheilijoille, valmentajille, lajeille ja muille huippu-urheilutoimijoille ja näin parantaa huippu-urheilumenestystä lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

Tärkeinä yhteistyökumppaneina osaamisohjelman toteutuksessa ja kehittämisessä ovat olympiavalmennuskeskukset, valtakunnalliset urheiluakatemiat ja valmennuskeskukset sekä lajiliitot. Koordinoinnissa pyritään saamaan myös muut tahot, kuten esimerkiksi korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset, mukaan tukemaan etenkin TKI-toimintaa.

Huippu-urheilun osaamisohjelma koostuu alla olevista neljästä osa-alueesta. Ohjelmaa johtaa KIHUn johtaja Aki Salo, yhteistyössä Huippu-urheiluyksikön kanssa. KIHUlla on vastuu kolmen ensimmäisen osa-alueen johtamisesta mukaan lukien niihin liittyvä verkostotoiminta. Lisäksi kullekin osa-alueelle on nimetty johtaja, joka vastaa oman osa-alueensa suunnittelusta, kehittämisestä ja alueeseen liittyvän asiantuntijaverkoston johtamisesta.

  1. Asiantuntijatoiminta (johtovastuu: Ville Vesterinen, KIHU)
  2. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (johtovastuu: Aki Salo, KIHU)
  3. Seuranta ja arviointi (Jari Lämsä, KIHU)
  4. Valmennusosaaminen (Antti Paananen, Suomen Olympiakomitea)

Osaamisohjelman dokumentit