Tutkimus ja kehitystyö

Tutkittua tietoa ja jatkuvaa kehitystä

Urheilututkimuksen edelläkävijä

Toimimme tieteen tulkkina urheilulle ja edistämme tiedolla johtamista. Huippusaavutusten tueksi yhdistämme tutkimustietoa ja teemme jatkuvaa kehitystyötä innovatiivisella ja tulevaisuuteen tähtäävällä toiminta-ajatuksella.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteet

TKI-toiminta huippu-urheilun Osaamisohjelmassa

  • Rakennamme yhdessä urheiluverkoston kanssa systemaattista TKI-toimintaa huomioiden lajien ja huippu-urheilun kehittämis- ja osaamistarpeet.
  • Edistämme vuorovaikutteisen TKI-ajattelun kehittymistä eri alojen asiantuntijoiden, tutkijoiden ja lajien välille.
  • Toteutamme TKI-toimintaa osana lajien kehitys-, tuki- ja arvokisaprosesseja.
  • Koordinoimme urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston osaamisen kehittämisen erityistehtäviä.

Teemme määrätietoista ja pitkäjänteistä työtä tiedon systemaattisessa keräämisessä, analysoimisessa ja jakamisessa

  • Osallistumme suomalaisen urheilututkimuksen strategisten painopisteiden määrittämiseen
  • Käynnistämme uusia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintoja yhdessä sidosryhmiemme kanssa.
  • Teemme tutkimusta osana kansallista ja kansainvälistä asiantuntijaverkostoa.
  • Tuotamme luotettavaa tietoa suomalaisen huippu-urheilujärjestelmän toimivuudesta, tavoitteiden toteutumisesta ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta.