Työharjoittelu

Opiskelijoiden harjoittelu KIHU Training Roomissa

Hae fysioterapian työharjoitteluun KIHU Training Roomiin

KIHU Training Roomiin voivat hakea harjoitteluun viimeistä/syventävää harjoitteluaan tekevät fysioterapeuttiopiskelijat ja fysioterapian YAMK-opiskelijat osana omia opintojaan. Training Roomissa harjoittelua toteutetaan Trainee-ohjelman kautta, joka kehitettiin Training Room -hankkeen aikana harjoittelujaksojaan tekeville fysioterapeuttiopiskelijoille. 

Trainee-ohjelman tarkoituksena on tukea oppimista ja harjoittelujakson etenemistä training room -toimintaympäristössä. Tavoitteena on, että opiskelija tulee jo perehtyneenä harjoittelujaksolle ja saa jakson aikana kokonaisvaltaisen käsityksen training room -toiminnasta sekä urheilufysioterapian osa-alueista. Näin harjoittelujakso palvelee parhaiten niin opiskelijaa kuin Training Roomin asiantuntijatiimiä.

Työskentely KIHU Training Roomissa on itsenäistä ja vaatii kykyä ottaa vastuuta ja reagoida yllättäviinkin tilanteisiin. Työaika vaihtelee eri päivien välillä ja vaatii myös iltatyöskentelyä. Harjoittelujakson aikana teet käytännön tarpeista nousevan tutkimuksellisen kehittämistehtävän, joka esitellään harjoittelujaksolla.

Hakuprosessi

 • Tutustu training room -konseptiin sekä harjoittelun osaamisvaatimuksiin.
 • Tee vapaamuotoinen hakemus ja toimita se:
 • Hakuajat:
  • 30.4. mennessä syksyksi harjoittelupaikkaa hakeville.
  • 31.10. mennessä kevääksi harjoittelupaikkaa hakeville.
 • Haastatteluihin kutsutaan hakemuksien perusteella. Kutsut lähetetään kahden viikon sisällä hakuajan päättymisestä.
 • Tutustu Trainee-ohjelman ennakkomateriaaleihin (lähetetään haastatteluun kutsutuille). Haastatteluissa on merkittävä etu, kun olet tutustunut materiaaleihin, osaamisvaatimuksiin sekä Training Roomin toimintaan yleisesti.
 • Harjoittelijat valitaan haastattelujen perusteella. Saat tiedon valinnasta kahden viikon sisällä haastatteluista. 

Osaamisvaatimukset harjoittelujaksolle tultaessa

 • Valmius fysioterapiaprosessin toteuttamiseen perustellusti ja tarvelähtöisesti sekä sen kirjaaminen.
 • Kyky hyödyntää tutkimusnäyttöön perustuvan kuntoutuksen periaatteita.
 • Ymmärrys valmennusprosesseista sekä kyky tehdä yhteistyötä valmennustiimien kanssa.
 • Valmius avoimeen moniammatilliseen vuorovaikutukseen.
 • Kyky itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuuteen ja sovitusta kiinni pitämiseen.
 • Kyky toimia paineen alla ja reagoida yllättäviinkin tilanteisiin.
 • Valmius työskennellä joustavasti eri toimintaympäristöissä ja muuttuvissa aikatauluissa.
 • Englannin kielen luku-, kirjoitus- ja vuorovaikutusosaaminen.
 • Ja mikä tärkeintä, ymmärtää että jokainen kohtaamasi urheilija on ihminen kokonaisvaltaisine tarpeineen.

Osaamistavoitteet

Tämän harjoittelujakson jälkeen sinulla on…

 • ymmärrystä urheilufysioterapian kokonaisuudesta ja siitä, millaisia tekijöitä prosesseissa on otettava huomioon.
 • ymmärrystä mistä yksilölliset ja lajin erityispiirteet huomioivat urheiluvammojen ennaltaehkäisevät ja kuntouttavat toimenpiteet rakentuvat.
 • kykyä havainnoida syy-seuraussuhteita sekä reagoida niihin tarpeen mukaisesti.
 • ymmärrystä harjoittelun kuormituksesta ja sen merkityksestä suorituskykyyn ja harjoitettavuuteen.
 • tietoa kuormitukseen vaikuttavista tekijöistä ja keinoja vaikuttaa niihin lajin tai vamman erityispiirteet huomioiden.
 • osaamista moniammatilliseen työskentelyyn ja sen hyödyntämiseen urheilijan hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kehittämisessä.
 • taitoja toimia urheiluyhteisössä valmennustiimin jäsenenä.
 • ymmärrys omista kehittymistarpeistasi jatkuvasti kehittyvässä urheilufysioterapian kentässä.

Hae meille harjoitteluun ja astu avoimin mielin mukaan toimintaamme!