Työharjoittelu

Opiskelijoiden harjoittelu KIHU Training Roomissa

Hae fysioterapian työharjoitteluun KIHU Training Roomiin

Training Roomiin voivat hakea harjoitteluun viimeistä/syventävää harjoitteluaan tekevät fysioterapeuttiopiskelijat ja fysioterapian YAMK-opiskelijat osana omia opintojaan. Training Roomissa harjoittelua toteutetaan Trainee-ohjelman kautta, joka kehitettiin Training Room -hankkeen aikana harjoittelujaksojaan tekeville fysioterapeuttiopiskelijoille. 

Trainee-ohjelman tarkoituksena on perehdyttää opiskelija harjoittelupaikan vaatimuksiin jo etukäteen, jotta harjoitteluaika on tehokasta, eikä toimintamallit tule yllätyksenä.  Näin harjoittelujakso palvelee parhaiten niin opiskelijaa kuin Training Roomin moniammatillista tiimiä.

Hakuprosessi

 • Tutustu Training Room -konseptiin sekä harjoittelun osaamisvaatimuksiin
 • Tee vapaamuotoinen hakemus ja toimita se
 • Hakuajat:
  • 30.4. mennessä syksyksi harjoittelupaikkaa hakeville
  • 31.10. mennessä kevääksi harjoittelupaikkaa hakeville
 • Haastatteluihin kutsutaan hakemuksien perusteella
 • Tutustu ennakkomateriaaleihin. Haastatteluissa on merkittävä etu, kun olet tutustunut Trainee -ohjelman materiaaleihin (lähetetään haastatteluun kutsutuille), osaamisvaatimuksiin sekä Training Roomin toimintaan yleisesti.
 • Harjoittelijat valitaan haastattelujen perusteella. Saat tiedon valinnasta kahden viikon sisällä haastatteluista. 

Tavoitteet

 • Perehtyminen uniikkiin harjoitteluympäristöön ja sen toimintamalleihin 
 • Urheilijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja kuormitukseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen 
 • Vammojen ennaltaehkäisyn, terveiden harjoittelupäivien ja kuntoutuksen moniammatillinen yhteistyö yksilön ja ryhmien parhaaksi 
 • Tutkimuksellisen kehitystyön tekeminen Fysioworkshop-esityksenä 
 • Kliininen päättely esimerkiksi havainnoinnin ja haastattelujen perusteella
 • Kuormitusfysiologian ymmärrys 

Osaamisvaatimukset

 • Yhteistyö valmennustiimin kanssa ja valmennusprosessien ymmärtäminen 
 • Valmius avoimeen moniammatilliseen vuorovaikutukseen ja oma-aloitteellisuuteen 
 • Tutkimusnäyttöön perustuvan kuntoutuksen periaatteiden hyödyntäminen
 • Fysioterapiaprosessin toteuttaminen perustellusti 
 • Kielitaito 

Tämän jakson jälkeen sinulla on…

 • Ymmärrystä urheilufysioterapian kokonaisuudesta ja siitä, millaisia tekijöitä prosesseissa on otettava huomioon. 
 • Kykyä havainnoida syy-seuraussuhteita sekä reagoida niihin tarpeen mukaisesti.
 • Ymmärrystä urheilijan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä siitä, miten niihin voi vaikuttaa. 
 • Ymmärrys kuormituksen seuraamisesta sekä keinoja kuormituksen mittaamiseen ja muokkaamiseen. 
 • Keinoja ja kokemusta moniammatilliseen työskentelyyn. 
 • Olet syventänyt osaamistasi kuormitusfysiologiasta, biomekaniikasta ja hankkinut paljon kliinisen fysioterapian taitoja. 
 • Olet kehittänyt oma-aloitteellisuuttasi sekä yhteistyötaitojasi. 

Hae meille harjoitteluun ja astu avoimin mielin mukaan toimintaamme!