Seuratietokanta

Suomalaiset urheiluseurat yhdessä paikassa

Tutustu lähes 8000 suomalaisen urheiluseuran tietoihin

Seuratietokanta julkinen tietokanta, joka on tarkoitettu kaikkien urheiluseuratoiminnasta kiinnostuneiden käyttöön.

Seuratietokantaan on sisällytetty

  1. valtionapua saavien lajiliittojen listaamat jäsenseurat,
  2. jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä (ry) ja
  3. joille on toimitetty y-tunnus.

Seuratietokannassa on tällä hetkellä 7795 seuran tiedot.

Tietokantaa ylläpitää KIHU ja sitä on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.