Seuratietokanta

Suomalaiset urheiluseurat yhdessä paikassa

Tutustu lähes 8000 suomalaisen urheiluseuran tietoihin

Seuratietokanta on julkinen tietokanta, joka on tarkoitettu kaikkien urheiluseuratoiminnasta kiinnostuneiden käyttöön.

Seuratietokantaan on sisällytetty

  1. valtionapua saavien lajiliittojen listaamat jäsenseurat,
  2. jotka ovat rekisteröityjä yhdistyksiä (ry) ja
  3. joille on toimitettu y-tunnus.

Seuratietokannassa on tällä hetkellä 7795 seuran tiedot.

Tietokanta on alun perin toteutettu KIHUn toimesta ja sitä ylläpitää nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulun Likes. Tietokannan rakentamista on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.