Toiminta

Urheilijan terveyttä ja suorituskykyä tukemassa

Terveitä harjoituspäiviä ja suorituskykyä harjoitteluun

KIHU Training Room tekee tiivistä yhteistyötä Jyväskylän urheiluakatemian kanssa. Training Roomissa on kyse valmentautumista tukevasta toimintamallista ja harjoitusympäristöstä, jonka tavoitteena on tukea urheilijan ja joukkueen valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun, kehittää ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja vammakuntoutusta. Asiantuntijatuki halutaan tuoda helposti saavutettavaksi ja osaksi valmennuksen ja urheilijan arkea, aina lajin luonne ja yksilölliset tarpeet huomioiden. Training room -toimintamallissa on oleellista valmennuksen, urheilijoiden ja eri asiantuntijoiden avoin, tiivis ja luottamuksellinen työskentely yhteisessä työympäristössä. 

Tällä hetkellä KIHU Training Roomissa toimivat pääasiallisesti urheilufysioterapeutit ja liikuntalääketieteeseen erikoistuva lääkäri yhdessä valmennuksen kanssa. Ympäristö mahdollistaa yhteistyön Jyväskylän urheiluakatemian ja KIHUn muiden asiantuntijoiden, kuten urheilufysiologin, ravitsemusasiantuntijan, psyykkisen valmentajan ja urheilupsykologin, kanssa.

Fysioterapeutit osana valmennustiimiä

Training Roomin fysioterapeutit toimivat ensisijaisesti sopimuslajeissa ja -ryhmissä osana urheilijan ja joukkueen valmennustiimiä. Tavoitteena on siirtää lajin vaatimukset tunteva asiantuntemus päivittäisvalmennuksen käyttöön vammariskin pienentämiseksi sekä urheilijan harjoitettavuuden, suorituskyvyn ja terveiden harjoituspäivien lisäämiseksi. Fysioterapeutit toimivat sekä lajin omilla harjoituspaikoilla että Training Room -tilassa Hippoksella. Training Room –harjoitteluympäristö sekä siihen kuuluvat oheisharjoitteluvälineistö ja palautumista tukevat menetelmät ja välineet ovat urheilijoiden käytössä erillisen sopimuksen mukaisesti.

Vammakuntoutus ja paluu harjoitteluun

Valmentautumista tukevan fysioterapian rinnalla KIHU Training Roomissa tehdään kuntouttavaa fysioterapiaa. Urheilijan kuntoutus- ja lajiin paluu prosessi pyritään saamaan mahdollisimman tehokkaaksi fysioterapeutti-lääkäri-valmentajayhteistyöllä. Lisäksi arvioidaan muiden asiantuntijoiden (kuten urheilufysiologi, ravitsemusasiantuntija, psyykkinen valmentaja) tarve prosessin aikana. Training Roomin vammakuntouksessa loukkaantuneelle urheilijalle räätälöidään harjoitusohjelma, joka koostuu vammakuntoutuksesta ja suorituskyvyn kehittämisestä lajin vaatimukset huomioiden. Lisäksi training room -toimintamalli mahdollistaa nopean reagoinnin urheilijan oireisiin ja vammoihin. Tästä toimivana esimerkkinä arjessa ovat Training Roomissa matalalla kynnyksellä tehtävät fysioterapeutin tai lääkärin arviot hoidon kiireellisyydestä ja tarpeesta.

TKI- ja koulutusympäristö

KIHU Training Room toimii myös TKI (tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio) – ja koulutusympäristönä, mahdollistaen mm. liikuntalääketieteeseen erikoistuvien lääkärien, sekä urheilufysioterapian ja liikuntatieteiden opiskelijoiden kouluttamisen lähellä valmennuksen ja urheilijan arkea. Training Roomissa sovelletaan viimeisintä tutkimustietoa käytäntöön, luodaan uutta tietoa sekä kehitetään käytänteitä paikallisesti ja valtakunnallisesti. TKI- ja koulutusyhteistyötä toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja JAMKin sekä urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkoston kanssa.