Toiminta ja tavoitteet

Kohti kansainvälistä menestystä

Toiminta ja tavoitteet

Huippu-urheilun instituutti KIHUn toiminnan tavoitteena on parantaa suomalaisen urheilun kansainvälistä menestystä nostamalla valmentautumisen laatua ja vaikuttavuutta vahvalla asiantuntijatyöllä, tutkimuksella ja kansallisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.

KIHU varmistaa toiminnallaan, että suomalaisen urheilun kehittämisessä hyödynnetään parasta saatavilla olevaa tietoa. Se tuottaa ja soveltaa monitieteistä tutkimusta sekä rakentaa tietopohjaa suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiseksi.

KIHUn tehtävänä on:

  • Tukea urheilijoita ja valmentajia kansainvälisesti kilpailukykyiseen tietoon perustuvalla asiantuntijatoiminnalla.
  • Parantaa ja ylläpitää urheilijan suorituskykyä ja terveyttä.
  • Kehittää ja levittää tietoon perustuvia menetelmiä, toimintamalleja ja tapoja lajien ja eri toimintaympäristöjen tarpeisiin.
  • Tutkia ja analysoida kilpa- ja huippu-urheiluun liittyviä ilmiöitä sekä kehittää valmennuksellisia innovaatioita uusien teknologioiden, menetelmien ja toimintatapojen pohjalta.
  • Tuottaa, kerätä ja koota kilpa- ja huippu-urheiluun liittyvää tietopohjaa.

Organisaatio

KIHU jakautuu kahteen toiminnalliseen yksikköön:

  1. Valmentautumisen tuki -yksikkö, joka keskittyy valmennusta tukevaan asiantuntijatoimintaan.
  2. Tutkimus, kehitys ja innovaatio -yksikkö, joka tuottaa tietoa valmennuksellisista ja yhteiskunnallisista ilmiöistä sekä kehittää uusia toimintatapoja ja menetelmiä kilpa- ja huippu-urheilun käyttöön.

Näitä kahta yksikköä tukee Tukitoiminnot-osasto.

KIHUlla työskentelee n. 30 eri alan asiantuntijaa tai tutkijaa sekä muita työntekijöitä. Henkilöstöllä on pitkä kokemus huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämistyöstä, ja lähes joka kolmas on tohtorikoulutuksen omaava tutkija tai asiantuntija.

Hallitus ja johtoryhmä

KIHU-säätiön hallitus

Hallitus muodostuu Suomen Olympiakomitean, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän kaupungin nimeämistä jäsenistä sekä kahdesta hallituksen kutsumasta jäsenestä.

Jäsenet kaudella 2022-2024:
Tapio Korjus, puheenjohtaja (Suomen Olympiakomitea)
Henrik Kunttu, varapuheenjohtaja (Jyväskylän yliopisto)
Laura Andersson (Suomen Olympiakomitea)
Sarianne Sipilä (Jyväskylän yliopisto)
Jari Parkkari (Jyväskylän yliopisto)
Caius Forsberg (Jyväskylän kaupunki)
Hannele Hiilloskorpi (hallituksen kutsuma)
Matti Heikkinen (hallituksen kutsuma)
Marko Sorri (hallituksen kutsuma)

Esittelijänä toimii johtaja Ville Vesterinen ja sihteerinä talouspäällikkö Susanna Jouhiaho.

KIHUn johtoryhmä

Ville Vesterinen, vt. johtaja
Tomi Vänttinen, TKI-yksikön päällikkö
Susanna Jouhiaho, Tukitoiminnot-osaston vt. päällikkö

Vuosikertomus

Huippu-urheilun instituutti KIHUn viimeisin vuosikertomus on ladattavissa alta.