Historia

Huippu-urheilun kehitystä jo 30 vuoden ajan

Huippu-urheilun tutkimus- ja kehitystoimintaa vuodesta 1991

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU perustettiin keväällä 1990 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiöön itsenäiseksi yksiköksi. Perustamista tukivat Jyväskylän yliopisto, opetusministeriö ja Suomen Olympiakomitea. KIHUn toiminta-ajatukseksi valittiin kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus ja sen soveltaminen käytännön valmennus- ja koulutustoimintaan ja siten KIHUn tehtäväksi määriteltiin omalta osaltaan suomalaisen huippu-urheilun tulevaisuuden turvaaminen.

Toimintansa KIHU aloitti 1.1.1991 veikkausvoittovaroista saadun toiminta-avustuksen turvin. Avustuksella KIHUun palkattiin määräaikaisiin virkoihin yhteensä 13 työntekijää: neljä vanhempaa ja kaksi nuorempaa tutkijaa, kolme tutkimusassistenttia sekä neljä muuta työntekijää. Tästä henkilöstö on kasvanut hiljalleen nykyiseen noin 30 työntekijään.

Vuoden 2000 alussa KIHUn toiminta siirtyi LIKES-säätiöstä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimus- ja kehittämissäätiön (KIHU-säätiö) alaisuuteen. KIHU-säätiön perustivat Suomen Olympiayhdistys, Jyväskylän Yliopisto, Jyväskylän Kaupunki ja LIKES-säätiö 6.10.1999. KIHUn tehtävät säilyivät ennallaan. Uuden säätiön alaisuudessa KIHU on pyrkinyt entisestään tehostamaan yhteistyötään kaikkien huippu-urheilutoimijoien kanssa.

KIHUn toiminnan suuntaa on tarkistettu 4-5 vuoden välein päivittämällä organisaation strategiaa vastaamaan kulloisenkin ajan ja toimintaympäristön vaatimuksia.

Viimeksi KIHUn strategia päivitettiin vuonna 2021 ja heti tämän perään toteutettiin myös brändin kirkastaminen vuonna 2022. Samalla uudistettiin myös KIHUn logo ja tutkimuskeskuksen nimi eli niin sanottu toimintanimi muotoon Huippu-urheilun instituutti KIHU. Se kuvastaa vanhaa nimeä paremmin KIHUn nykyisen toiminnan sisältöjä ja tavoitteita.