KIHUn Strategia 2021-2025

Visiona johtava asiantuntijuus

Visiomme

KIHU on huippu-urheilun johtava ja kansainvälisesti tunnustettu asiantuntijaorganisaatio. Tuotamme ja sovellamme monitieteistä tutkimusta sekä rakennamme tietopohjaa suomalaisen kilpa- ja huippu-urheilun kehittämiseen tiiviissä yhteistyössä alan kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tuomme merkittävää lisäarvoa asiantuntijatoimintaan sekä kehitämme ja koordinoimme suomalaista kilpaurheilututkimusta.

Missiomme

Missiomme on parantaa suomalaisen urheilun kansainvälistä menestystä nostamalla valmentautumisen laatua ja vaikuttavuutta vahvalla asiantuntijatyöllä, tutkimuksella ja kansallisella sekä kansainvälisellä yhteistyöllä.

Toiminnan kivijalat

  • Monitieteellisyys ja näyttöön perustuva toiminta
  • Joustava toimintakulttuuri
  • Yhteistyö ja verkostotoiminta
  • Osaaminen
  • Hyvä työpaikka

Toiminnan tavoitetilat vuosille 2021-2025

Huippu-urheilun valmentautumisen edistäjä

KIHU kehittää ja tukee valmentajajohtoista valmentautumista huippu-urheilijan polulla. Moniammatillinen ja innovatiivinen asiantuntijatoimintamme tuo kilpailuetua huipulle tähtäävään valmennukseen. Olemme arvostettu ja tavoiteltu kumppani niin kansallisten kuin kansainvälisten urheilutoimijoiden ja asiantuntijaorganisaatioiden keskuudessa.

Urheilututkimuksen edelläkävijä

KIHU on Suomen johtava sekä kansainvälisesti verkottunut monialainen ja innovatiivinen kilpa- ja huippu-urheilun tutkija ja kehittäjä. Olemme arvostettu ja tavoiteltu kumppani niin kansallisten kuin kansainvälisten tieteentekijöiden ja kaupallisten toimijoiden keskuudessa.

Jatkuvasti kehittyvä organisaatio

KIHUn sisäiset prosessit mahdollistavat joustavan ja sujuvan työn tekemisen sekä työssä jaksamisen. Osaamisen kehittäminen on jatkuvaa ja toiminnan resurssipohja on entistä laajempi. Työntekijät kokevat ylpeyttä työstään ja sen tuloksista sekä viihtyvät työssään KIHUlla.

Lue koko strategia