Tarina

Pilottihankkeesta kehittämisympäristöksi

KIHU Training Roomin tarina

Training Room -konseptin idea on lähtöisin Yhdysvalloista, jossa lähes jokaisen yliopiston urheilujoukkueen tukena on training room -toimintaympäristö. KIHUn ja Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen oppi Oregonissa, Yhdysvalloissa viettämiensä vuosien aikana että urheilijaterveydenhuollon vaikuttavuus selittyy vahvasti training room -toiminnalla. Hän sai vuonna 2015 ajatuksen lähteä kehittämään myös Jyväskylän Hippoksen harjoitteluympäristöön vastaavaa tukipalveluiden kokonaisuutta tavoitteena edistää urheilijan terveyttä, palautumista ja valmiutta laadukkaaseen harjoitteluun.  

Vuosien 2018–2021 aikana KIHUlle myönnettiin Keski-Suomen liitosta Euroopan aluekehitys rahaston (EAKR) -rahoitusta Training Room -konseptin pilotointiin ja kehittämiseen. Training Room -pilotointihanke toteutettiin EAKR-rahoituksen avulla 04/2018–07/2019. Keski-Suomen liitto myönsi uuden EAKR-hankerahoituksen konseptin kehittämiseen aikavälillä 08/2019–08/2021. Hankkeen päätoteuttajana oli KIHU, ja pilotointivaiheen jälkeen Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (JAMK) sekä Jyväskylän yliopisto tulivat mukaan hankkeeseen osatoteuttajina. Tavoitteena oli rakentaa valmennuksen ja urheilijaterveydenhuollon moniammatillista osaamiskeskittymä ja yhteinen työympäristö Hippokselle. Tutkimus ja koulutus kiinnitettiin alusta lähtien vahvasti training room -toimintaan. 

Valmennuksen ja urheilijoiden kanssa toimineeseen asiantuntijatiimin kuului KIHUlta urheilufysioterapeutteja, lääkäreitä, urheilufysiologeja ja hankkeen projektipäällikkö, jotka vastasivat käytännön toimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeen aikana saatiin luotua konseptin kehittämistä ja toimintamallin toteuttamista varten Training Room -harjoitteluympäristö erilaisine oheisharjoitteluvälineistöineen sekä palautumista- ja vammakuntoutusta edistävine välineineen. Hankkeeseen osallistui lähes 200 pääasiassa Jyväskylän urheiluakatemian urheilijaa sekä yksilö- että joukkuelajeista: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, taitoluistelu, telinevoimistelu, uinti, yleisurheilu ja joukkuevoimistelu. Päivittäisharjoittelun tukemiseen keskittyvää konseptia kehitettiin ja testattiin näiden lajien urheilijoiden, valmentajien sekä seurojen kanssa tiiviissä yhteistyössä aina lajin luonne ja tarpeet huomioiden. Tärkeimpään roolin nousi erilaiset vammoja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, ja samalla kehitettiin myös vammakuntoutuksen moniammatillisia prosesseja. Urheilijoille tehtiin kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää seurantaa ja testausta, sekä kerättiin tietoa lajikohtaisista harjoittelumääristä ja loukkaantumisista.   

Jyväskylän yliopiston rooli osatoteuttajana oli mahdollistaa tutkitun tiedon paras mahdollinen toimeenpano käytännössä ja toisaalta soveltavan, urheilijaa ja valmentajaa tukevan, tutkimuksen tekeminen osana hanketta. Training Room -hankkeen aikana kerättiin tutkittua tietoa urheilijoiden kuormittuneisuudesta, palautumisesta ja hyvinvoinnista sekä näiden yhteyksistä vammoihin ja sairastuvuuksiin. Tutkitun tiedon tuottaminen ja hyödyntäminen olivat oleellisessa roolissa Training Room -hankkeessa. JAMKin rooli osatoteuttajana oli kehittää ja kuvata training room -palvelukokonaisuutta huippu-urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen sekä koulutus-, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan keskittymänä. JAMKin monialaisen kuntoutuksen asiantuntijat osallistuivat toimintamallien ja kuntoutumisprosessien kehittämiseen yhdessä KIHUn ja Jyväskylän yliopiston asiantuntijoiden kanssa.    

Training Room on toiminut urheilufysioterapian, liikuntalääketieteen ja valmennuksen oppimis- ja kouluttautumisympäristönä. Erikoistuvien lääkärien koulutuksessa sekä fysioterapiaopiskelijoiden ja yliopiston opiskelijoiden harjoittelupaikkana Training Room tarjoaa käytännön kokemusta asiantuntevassa ohjauksessa ja urheilijan arjessa. Training Room on toiminut vuorovaikutteisena työympäristönä sekä vahvana osaamiskeskittymänä urheilijoille, valmentajille, alan opiskelijoille ja asiantuntijoille.  Toiminnan vaikuttavuuden perustana on ammattilaisten päivittäiset arjen kohtaamiset sekä mahdollisuus ratkoa ja oppia asioita yhdessä. 

Vuosi 2021 oli Training Roomin osalta siirtymäaikaa hankerahoituksen jälkeiseen toimintamalliin. Tutustu tarkemmin tämän hetkiseen toimintaan.  

Training Room -hankkeen esittely