Uutiskuva_kuvassa pikajuoksijoita mietteliäänä odottamassa paikoilleen-käskyä

KIHUlle kolmen vuoden rahoitus huippu-urheilijoiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tutkimukseen

Urheilijoiden valmentautumisprosessia on perinteisesti tarkasteltu fysiologisten ja biomekaanisten ominaisuuksien näkökulmien kautta. Kuitenkin myös urheilijoiden psyykkinen hyvinvointi ja suorituksen psyykkinen tarkastelu kuuluu olennaisensa osana valmentautumiseen. Hankkeessa tutkitaan urheiluun sovelletun hyväksymis- ja omistautumisterapeuttisiin periaatteisiin pohjautuvan intervention vaikutuksia urheilijan suorituskykyyn sekä psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Tutkimus toteutetaan ryhmämuotoisena interventiona Jyväskylän urheiluakatemian ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean tavoitteellisesti harjoitteleville urheilijoille.

– Olemme pitkään tunnistaneet, että suorituskyvyllinen kapasiteetti jää liian usein saavuttamatta psyykkisten tekijöiden vuoksi. Psyyke vuorovaikuttaa vahvasti myös fyysiseen terveyteen ja on kriittinen osa ihmisen kokonaishyvinvointia. Psyykettä voidaan harjoittaa, mutta tutkittu tieto harjoittelun vaikuttavuudesta urheilijoilla puuttuu. Uskomme, että tutkimuksemme tukee urheiluvalmennusta sekä lisäksi voi auttaa jokaista saavuttamaan parhaan itsestään, toteaa tutkimuksen johtaja erikoislääkäri Maarit Valtonen.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteistyönä toteutettavan tutkimushankkeen johtajana toimii KIHUn liikuntalääketieteen erikoislääkäri LT Maarit Valtonen. Toisena johtajana on Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen professori Raimo Lappalainen. Tutkimus on osa urheilupsykologi Hannaleena Ronkaisen väitöskirjatyötä. Liikuntatieteellisen tiedekunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaavat yliopistonlehtori Johanna Ihalainen ja työelämäprofessori Sami Kalaja.

Tutkimuksen kansainvälisinä yhteistyökumppaneina toimivat PhD Göran Kenttä (The Swedish School of Sport and Health Sciences), apulaisprofessori PhD Tobias Lundgren (Karolinska Institutet), professori Steven C. Hayes (Nevada University) sekä MD professori PhD Jens Kleinert (German Sport University Cologne).

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Tänä vuonna rahoitusta sai yhteensä seitsemän liikuntatieteellistä tutkimushanketta: https://okm.fi/documents/1410845/4292347/Tutkimushankkeet_2022.pdf/77d2ac23-dae8-2916-9dd2-3ab21133f320/Tutkimushankkeet_2022.pdf?t=1647257512146

OKM:n rahoittaman tutkimuksen arviointiin ja rahoituspäätöksiin vaikuttavat mm. tutkimuksen korkea taso, tutkimuksen innovatiivisuus ja ainutlaatuisuus sekä korkea sovellettavuusarvo liikuntapoliittiseen päätöksentekoon.

Lisätietoja:
LT Maarit Valtonen, maarit.valtonen@kihu.fi +358 50 590 0268
Professori Raimo Lappalainen, raimo.lappalainen@jyu.fi +358 50 443 2349