Ammattimaistuva urheilu -tutkimus etenee: viiden joukkuelajin urheiluseurat valaisussa

KIHUn ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimushankkeen päätavoitteena on synnyttää ymmärrystä meneillään olevasta joukkueurheilun ammattimaistumisesta sekä siihen liittyvistä tekijöistä. Hanke ajoittuu vuosille 2019–2022.

Tutkimuksen uusimmassa vaiheessa kyselyt on suunnattu yhtäältä niille seuroille, jotka pelaavat lajin ylimmällä sarjatasolla eli liigoissa tai Superpesiksessä. Toisaalta vastaamaan pääsevät lisenssimäärällä laskettuna lajien 20 suurinta seuraa.

– Otimme kohderyhmäksi tämän joukon, koska liigat seuroineen ovat pyrkineet ammattimaistumaan jo suhteellisen pitkään. Lisäksi myös urheiluseurojen koko näyttää selittävän ammattimaistumista. Oletamme, että tällä aineistolla pääsemme käsiksi ammattimaisuuden eri ulottuvuuksiin seurojen sisällä. Samalla voimme myös vertailla lajien ammattimaistumisen astetta, toteaa väitöstutkija, Jari Lämsä.

Hankkeessa lähestytään ammattimaisuutta kolmesta suunnasta. Ensinnä on käytetty sveitsiläisen tutkijaryhmän ammattimaisuuden viitekehystä, jossa avainasemassa ovat urheiluorganisaatioiden ihmiset, rakenteet ja prosessit sekä strategiat ja toiminnat. Toiseksi on hyödynnetty urheiluseurojen kapasiteettia käsitteleviä tutkimuksia, tulkiten sen luovan edellytyksiä ammattimaistumiselle. Kolmanneksi on paneuduttu laaja-alaisesti ammattiurheilua analysoivaan tutkimuskirjallisuuteen.

Meneillään oleva kysely on olennainen osa kerättävää tutkimusaineistoa. Koronaepidemian vuoksi aineistonkeruuta onkin jouduttu toteuttamaan aiemmin suunnitellusta poikkeavasti. Pandemia rajoituksineen on tehnyt ammattimaistumistutkimuksen kyselystä entistäkin merkittävämmän.

– Tietenkin vuosi on ollut erittäin haastava urheiluseuroille, eivätkä poikkeusolot ole mikään ihannetila myöskään aineistonkeruulle. Olemme kuitenkin huomanneet, että seurojen ammattimaisuuden tilasta todella kaivataan tietoa, ja tällainen kriisi on vain kasvattanut tarvetta, painottaa erikoistutkija Outi Aarresola.

Parhaillaan tutkijat ja lajien yhteyshenkilöistä muodostuva koordinaatioryhmä työskentelevät seuravastausten saamiseksi. Seurakohtaisten erojen vuoksi mahdollisimman monen seuran vastaaminen edesauttaa tutkimuksen onnistumista merkittävästi.

– Toivomme seurojen vastaavan ja osallistuvan näin tutkimustalkoisiin. Vuoden 2021 aikana järjestämme webinaareja, joissa esittelemme tuloksia ja seurat pääsevät niistä keskustelemaan. Tämä hyödyttää seuroja, meitä tutkijoita sekä ylipäätään lajiorganisaatioiden kehitystoimia, alleviivaa tutkimushankkeen johtaja, professori Hannu Itkonen.

 

Lisätietoja tutkimushankkeesta:

Ammattimaistuva Urheilu -tutkimushanke: http://kihu.fi/etusivu/tki-toiminta/ammattimaistuvaurheilu/


Lisätietoja:

Jari Lämsä
Johtava asiantuntija, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
jari.lamsa@kihu.fi, p. 0400 815 943

Outi Aarresola
Erikoistutkija, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
outi.aarresola@kihu.fi, p. 040 509 7078

Hannu Itkonen
Professori, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta
hannu.itkonen@jyu.fi, p. 050 381 6302