Ammattimaistuva urheilu -tutkimushanke käynnistyi

Huippu-urheilun osalta tutkimuksessa tarkastellaan lajiliittojen, liigojen, liigaseurojen, pelaajayhdistysten ja muiden huippu-urheilutoimijoiden muodostamaa monimuotoista suhdekokonaisuutta. Olennaisia kysymyksiä ovat lajien ammattimaistumisen toteutuminen ja eriaikaisuus sekä toimijoiden väliset suhteet.

Ruohonjuuritason ammattimaistumisessa jäljitetään urheiluseurojen muuttuneita käytäntöjä ja erilaisia ammattimaisuuden ilmentymiä. Tämä tutkimusosio toteutetaan neljän urheiluseuran intensiivisenä tapaustutkimuksena. Lisäksi tutkimuksessa pureudutaan ammattimaisuuden käsitteeseen ja sen tulkintoihin.

– Urheilun ammattimaistumisesta on puhuttu mantranomaisesti, mutta ilmiötä on tutkittu Suomessa niukasti, toteaa hanketta johtava liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Tutkimuksen koordinaatioryhmään on pyydetty seuratoiminnan ja huippu-urheilun asiantuntijoita lajiliitoista ja liigoista. Ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kesäkuun alussa ja keskusteli vilkkaasti ammattilaisuuden ja ammattimaisuuden teemoista sekä useista urheilutoiminnassa havaituista ilmiöistä. Jatkossa ryhmän tehtävänä on syventää tutkijoiden ja käytännön toimijoiden välistä vuoropuhelua.

Vuosien 2019–2022 aikana toteutettavan tutkimuksen päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta hankkeessa työskentelevät johtava asiantuntija Jari Lämsä ja erikoistutkija Outi Aarresola, joiden mukaan myös huippu-urheilun ja ruohonjuuritason ammattimaistumisen välisten suhteiden selvittäminen on tavattoman kiinnostava tutkimushaaste.


Lisätietoja:

professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto, hannu.itkonen@jyu.fi, p. 050 381 6302
erikoistutkija Outi Aarresola, KIHU, outi.aarresola@kihu.fi, p. 040 509 7078