Miesurheilijan on juuri hypännyt ilmaan voimalevyn päältä levytanko painoineen hänen harteillaan. Yksi valmentaja istuu ja katsoo sivulta. Kaksi muuta valmentajaa seisoo taustalla tarkkailemassa suoritusta.

Asiantuntijaverkoston suositukset harjoittelun ja fyysisten ominaisuuksien kehittymisen seurantaan

Valtakunnallisten urheiluakatemioiden ja KIHUn asiantuntijoista koostuva harjoittelun ja kehittymisen seurantaverkoston ydinryhmä on luonut suosituksen harjoittelun ja fyysisten ominaisuuksien seurantaan valinta- ja huippuvaiheessa. Lajiryhmäkohtaisten suositusten on tarkoitus kehittää ja yhtenäistää seuranta- ja testaustoimintaa sekä helpottaa käytettävien testien ja harjoituskontrollien valintaa urheilijoiden arjessa. Dokumentissa on kuvattu sisältömallit seuraaviin lajiryhmiin: kestävyyslajit, nopeuskestävyyslajit, nopeus- ja teholajit sekä palloilu- ja kamppailulajit. Testauskokonaisuuteen liittyy lisäksi valtakunnallinen harjoitettavuuskartoitus, joka antaa omalta osaltaan informaatiota urheilijan urheilullisuudesta sekä harjoitettavuudesta. Sen kohderyhmänä ovat pääsääntöisesti valintavaiheen urheilijat.

Suositusten ydinajatuksena on käyttää vain luotettavia ja toistettavia testejä siten, että seurantakokonaisuus tarjoaa harjoittelun ohjelmointiin tietoa ja tukea kokonaisvaltaisesti sekä on mahdollisimman helposti toteutettavissa urheilijoiden arjessa. Suositeltua testauskokonaisuutta voi räätälöidä valiten vain tiettyjä testejä tai täydentää esimerkiksi lajinomaisilla testeillä lajin vaatimukset huomioiden.

– On todettu, että urheilijoiden seurantojen ja testausten osalta toiminta on ollut kirjavaa. Saman lajin urheilijoita on testattu eri testein eri paikoissa ja jopa samoja testejä on toteutettu eri tavoin. Tämän suosituksen tarkoituksena on yhtenäistää ja kehittää testaustoimintaa niin, että se palvelisi urheilijoita, valmentajia ja lajeja entistä paremmin. Osassa lajeja on jo olemassa selkeät testauskokonaisuudet, joita on tarkoitus päivittää dokumenttiin myöhemmin, toteaa verkoston työtä vetänyt johtava asiantuntija Ville Vesterinen KIHUsta.

Tutustu harjoittelun ja kehittymisen seurannan suosituksiin: www.kihu.fi/testaussuositukset

Kuva lajien harjoittelu- ja toimintakulttuurin ja tutkittuun tietoon pohjautuvan urheilutestauksen yhdistämisestä.ksen yhdistäminen
Kuva. Lajien harjoittelu- ja toimintakulttuurin ja tutkittuun tietoon pohjautuvan urheilutestauksen yhdistäminen.