Fysioterapeutti opastaa ja urheilija tekee kehonhallinnan harjoituksia selällään maassa

JAMKin ja KIHUn yhteistyö tukee suomalaista huippu-urheilua

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU ovat solmineet 31.8.2021 yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on laajentaa yhteistyötä niin tutkimus- ja kehitystoiminnan kuin koulutuksen kehittämisenkin saralla.

Erityisesti yhteistyö tulee vaikuttamaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelmien opinnoissa, joissa tulee näkymään entistä voimakkaammin myös huippu-urheilu.

– Fysioterapian AMK- ja YAMK-opiskelijat voivat osallistua erilaisiin työelämälähtöisiin kehitystehtäviin tai suorittaa työharjoittelun KIHUlla, JAMKin Kuntoutusinstituutin koulutustiimin vetäjä Sanna Paasu-Hynynen toteaa.

JAMK ja KIHU ovat tehneet yhteistyötä aiemmin mm. Training Room -hankkeessa, jossa on kehitetty urheilijoiden ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja vammakuntoutusta sekä harjoitukseen valmistavia ja harjoituksesta palauttavia menetelmiä ja toimintamalleja. Tavoitteena on edelleen vahvistaa yhteistyötä uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa.

– Kuntoutusinstituutin tutkimusosaaminen yhdistettynä korkeatasoiseen mittausteknologiaan luo hyvän pohjan tutkimuskumppanuudelle. Konkreettisina esimerkkeinä yhteistyöstä on esimerkiksi tutkimus- ja mittauslaitteistojen yhteiskäyttö, Kuntoutusinstituutin asiantuntija Pasi Teräväinen jatkaa.

KIHU näkee JAMK-yhteistyön hyödyttävän koko suomalaista huippu-urheilua.

– Terveiden harjoitus- ja kilpailupäivien maksimointi on yksi tärkeimmistä taustatekijöistä huippu-urheilussa menestymisessä. Tässä vammojen ennaltaehkäisy ja toisaalta nopea palaaminen loukkaantumisten jälkeen takaisin harjoitteluun ovat toiminnan kehittämisen keskiössä. Yhteistyöllä näemme mahdollisuuksia edistää tätä tavoitetta monella tavoin, toteaa KIHUn TKI-yksikön päällikkö Tomi Vänttinen.

– KIHU toimii aktiivisesti valtakunnallisissa verkostoissa, mutta näemme verkostoitumisen paikallisten toimijoiden kanssa olevan niin ikään tärkeää. Jyväskylässä on paljon urheiluun liittyvää tai liitettävissä olevaa osaamista. Tämän osaamisen yhdistäminen tarkoituksenmukaisesti on sekä meidän toimijoiden oma että koko alueen etu, Vänttinen iloitsee.