e-urheilupelaajia ruutujensa edessä.

Keski-Suomeen e-urheilun osaamiskeskittymä

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Gradia ja KIHU perustavat yhdessä e-urheilun osaamiskeskittymän, joka panostaa erityisesti Keski-Suomen pk-yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön ja verkostotoimintaan toimialasta riippumatta.

E-urheilualan kehittäminen ja liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen Keski-Suomessa vaatii laaja-alaista yhteistyötä tutkimus- ja oppilaitosten sekä elinkeinoelämän välillä. E-urheilun osaamiskeskittymän myötä maakuntaan luodaan osaajien verkosto, jonka toiminnalla voidaan kehittää e-urheilualaan liittyvää kyvykkyyttä ja osaamista sekä edistää tutkimus- ja kehittämistoiminnan kasvua.

Keski-Suomen e-urheilun osaamiskeskittymä -hanke rakentaa paikallisen osaamisen ja monialaisten ammattilaisten keskittymää yhteistyössä keskisuomalaisten oppilaitosten ja huippu-urheilun instituutti KIHUn kanssa. Hankkeen tavoitteena on aktivoida paikallisia pk-yrityksiä ja toimijoita mukaan kehittämään maakunnan laajuista e-urheiluosaamista ja kilpailukykyä, sillä Keski-Suomella on potentiaalia tulla tunnetuksi e-urheilumaakuntana.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Jamk keskittyy hankkeen aikana saattamaan paikalliset osaajat e-urheilualan äärelle ja luomaan kohtaamispaikkoja elinkeinoelämän ja alaan liittyvän tutkimustyön välille. Osatoteuttajina toimivat tahot keskittyvät tutkimustyön lisäksi TKI- ja palveluliiketoiminnan edistämiseen, e-urheiluun liittyvien pelaajapolkujen rakentamiseen sekä erilaisten tapahtumaympäristöjen pilotointiin. Alueellista e-urheiluosaamista ja hankkeen aikana syntyviä tuloksia tehdään näkyväksi aktiivisen verkostotoiminnan, tapahtumien ja julkaistavan verkkosivuston kautta.

– Hankkeen aikana jatkamme vuonna 2019 aloittamaamme merkittävää e-urheilualan kehitystyötä Keski-Suomessa. Nyt panostamme erityisesti pk-yritysten sekä tutkimus- ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön ja verkostotoimintaan toimialasta riippumatta. Tämä vauhdittaa e-urheilualalle syntyviä liiketoiminta- ja TKI-avauksia sekä tukee alan kasvua, kertoo osaamiskeskittymän projektipäällikkö Tuomas Rauhansalo Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Myös Jyväskylän yliopistolla on vahva rooli osaamiskeskittymän rakentamisessa.

– Yhtenä hankkeen konkreettisista toimenpiteistä toteutetaan tieteellinen ja soveltava tutkimus, jonka tulokset talletetaan konkreettiseen ja helposti hyödynnettävään muotoon. Tämä jäsennelty informaatio e-urheilun liiketoiminnan eri osa-alueilta tukee alueen yrityksiä liiketoimintansa kehittämisessä sekä TKI-toiminnassaan, kertovat yliopiston tutkimuskoordinaattori Matti Leppäniemi ja yliopistonlehtori Tommi Auvinen.

Osaamiskeskittymän toiminta käynnistyy konkreettisesti 6. syyskuuta 2023, kun alasta kiinnostuneita keskisuomalaisia toimijoita kutsutaan koolle hankkeen ensimmäiseen verkostotilaisuuteen Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampukselle, GamePit Pro -pelitilaan.

Keski-Suomen e-urheilun osaamiskeskittymä on valtakunnallisestikin merkittävä kokonaisuus, jossa uutta osaamista luodaan myös opiskelijarajapintoihin tutkimus- ja oppilaitosten sekä yritysten välisen yhteistyön myötä. Osaamiskeskittymän aktivointien kautta uudet tutkimus- ja TKI-avaukset sekä alaan liittyvät investoinnit vauhdittavat alan kasvua ja lisäävät sen uskottavuutta.

Lisätietoja:

Tuomas Rauhansalo, Vanhempi asiantuntija, Senior Advisor
Matkailu ja palvelut, Tourism and Service Business
Liiketoiminta, School of Business
+358505975473
tuomas.rauhansalo@jamk.fi

Tomi Vänttinen, johtava asiantuntija
TKI-yksikön päällikkö
+358407584671
tomi.vanttinen@kihu.fi

Uutinen on julkaistu alun perin JAMKin verkkosivuilla 29.8.2023.