Kestävyyslajien yhteishanke käyntiin Urheiluopistosäätiön rahoituksella

KIHU käynnistää merkittävän kestävyyslajien yhteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen vuosille 2016-2018. Hankkeen päätavoitteena on lisätä lajien välistä yhteistyötä, selvittää ja tutkia suomalaista kestävyysharjoittelu ja tasoa kansainvälisesti sekä lopulta luoda toimintamalleja menestyksekkääseen kestävyyslajien harjoitteluun.

Urheiluopistosäätiö on myöntänyt hankkeelle poikkeuksellisesti useamman vuoden rahoituksen yhteismäärältään 35 000 €, jonka käyttö jakautuu vuosille 2016-2018.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun säätiö rahoittaa useampivuotista tutkimushanketta näin suurella summalla, kertoo säätiön toimitusjohtaja Jukka Hako.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kuvataan ja verrataan kestävyysharjoittelua eri kestävyyslajeissa Suomessa ja tehdään vertailua kansainväliseen vaatimustasoon. Saatujen tulosten perusteella tehdään tarkemmat tutkimussuunnitelmat, miten suomalaista kestävyysvalmennusta voidaan kehittää, jotta kansainvälistä menestymistä voidaan tulevaisuudessa saavuttaa. Hankkeessa pyritään löytämään vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Millaiset ovat eri kestävyyslajien harjoitusmallit nuoresta aikuiseksi, vertailtuna toisiinsa ja kansainväliseen tietoon?
  2. Millä tavoin harjoittelun seurantajärjestelmiä voidaan rakentaa ja kehittää yhteisen ja vaikuttavamman harjoitustiedon keräämiseksi?
  3. Mitä muille jaettavia toimintatapoja kestävyyslajeilla on, ja mitä lajit voivat tehdä jatkossa yhdessä urheilijan polun eri vaiheissa?

Kestävyyslajien yhteisen kehittämishankkeen taustalla ovat vahvassa yhteistyössä Liikuntakeskus Pajulahti, KIHU ja Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikkö, josta hankkeen ohjausryhmään kuuluu lajiryhmävastaava Olli-Pekka Kärkkäinen. Kaikkien kestävyyslajien näin mittava yhteinen kehittämistyö on uraauurtavaa työtä.

– Kestävyysharjoittelun nykytilan kartoittaminen ja benchmarkkaus kansainvälisesti on merkittävä asia, jotta toimintaa voidaan kehittää ja saavuttaa menestystä. Lisäksi pelkästään jo yhteisen harjoittelun seurantajärjestelmän kehittäminen ja sen kautta saatava informaatio olisi iso askel suomalaiselle kestävyysurheilulle, toteaa hankkeen johtaja dosentti Ari Nummela KIHUsta.

Lisätietoja:
Dosentti Ari Nummela, KIHU, p. 040 543 9217, ari.nummela@kihu.fi (hanke)
Toimitusjohtaja Jukka Hako, Urheiluopistosäätiö, p. 050 465 0399, jukka.hako@urheiluopistosaatio.fi (rahoitus)

Uutisen lähteenä: Urheiluopistosäätiön verkkosivut ja KIHU