KIHU sitoutuu vahvasti antidopingtoimintaan ja kilpailumanipulaation torjuntaan

Huippu-urheilun instituutti KIHU haluaa edistää reilua kilpailua urheilussa. Vuoden 2023 alussa valmistuneen Reilu kilpailu KIHUlla -ohjelman mukaisesti KIHU sitoutuu toimimaan reilun pelin periaatteiden mukaisesti sekä edistämään antidopingtoimintaa ja kilpailumanipulaation torjuntaa. Ohjelma on osa laajempaa KIHUn vastuullisuusohjelmaa.

KIHU ei hyväksy dopingia eikä kilpailumanipulaatiota missään muodossa urheilussa. Reilun kilpailun ohjelman päätavoitteena on edistää puhdasta urheilua sekä torjua kilpailumanipulaatiota Suomessa ja kansainvälisesti yhteistyössä Suomen Urheilun Eettisen Keskuksen (SUEK) kanssa.

Antidopingtoiminta

Kaikessa toiminnassaan KIHU ja sen työntekijät sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Maailman antidopingsäännöstöä ja Suomen antidopingsäännöstöä. Lisäksi KIHU toimii yhteistyössä SUEKin kanssa dopingvalvonnan toteuttamisessa, esimerkiksi mahdollistamalla dopingtestauksen tiloissaan, tarvittavien tietojen toimittamisessa sekä dopingrikkomusten selvittämisessä. Toimiessaan urheilijoiden, valmentajien ja muiden urheilijoiden tukitahojen kanssa KIHUn työntekijät noudattavat ilmoitusvelvollisuutta. Sen mukaan jokaisella urheilutoimijalla on velvollisuus ilmoittaa epäilemästään tai tietämästään dopingin käytöstä tai muusta dopingrikkomuksesta. Pääasiallisena ilmoituskanavana toimii SUEKin ylläpitämä ILMO-raportointijärjestelmä.

Kilpailumanipulaation torjunta

KIHU sitoutuu ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia. Toiminnan tavoitteena on tiiviissä yhteistyössä SUEKin ja muiden urheilun toimijoiden ja sidosryhmien kanssa vaalia rehellistä urheilua ja taata kaikille oikeus reiluun ja tasavertaiseen liikuntaan ja urheiluun.

Mikäli KIHUn työntekijä epäilee tai havaitsee kilpailumanipulaatiota joko itselle ehdotettuna tai muutoin, hän on sitoutunut ilmoittamaan siitä välittömästi kyseisen urheilulajin lajiliitolle ja Suomen urheilun eettiselle keskukselle ensisijaisesti ILMO-kanavan kautta. Lisäksi KIHUn työntekijä ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa sellaisista kilpailukohteista, joista hänellä on sisäpiiritietoa.

Toimenpiteet

Konkreettisia toimenpiteitä reilun kilpailun edistämiseksi KIHUssa ovat mm.

  • Kaikki KIHUn työntekijät suorittavat SUEKin Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutukset maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Jatkossa koulutus on aina osa uusien työntekijöiden perehdyttämistä heidän työhönsä.
  • KIHUn asiantuntijoille järjestetään dopingtestausprosessin koulutusta kevään 2023 aikana.
  • Koko KIHUn henkilökunnalle järjestetään koulutusta antidopingista ja kilpailumanipulaation torjunnasta vuosittain.
  • KIHUn kotisivuille ja sosiaalisessa mediassa jaetaan antidopingtoimintaa tukevia uutisia ja julkaisuja.
  • KIHUn tiloissa on jaossa antidopingiin ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvää materiaalia.

KIHUn reilun kilpailun ohjelma on ensimmäinen osa KIHUn vastuullisuusohjelmaa. Muita osia tulevat olemaan urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa mukaillen Hyvä hallinto, Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, Turvallinen toimintaympäristö ja Ympäristö ja ilmasto sekä KIHUn omaan toimintaan liittyvänä erityisalueena Vastuullinen TKI- ja asiantuntijatoiminta. Vastuullisohjelma valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2023 kuluessa.

Tutustu KIHUn reilun kilpailun ohjelmaan

Lue lisää KIHUn vastuullisuusohjelmasta