Valmentaja ja nuoria urheilijoita lähekkäin toisiaan, toinen käsi jokaiselta keskellä koskettaen muiden käsiä. Noin 50-vuotias miesvalmentaja kasvot hymyillen ryhmään päin.

Kohtaava valmentaja -hanke kannustaa valmentajia ja urheiluseuroja lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen

Huippu-urheilun instituutti KIHU haluaa hankkeen myötä kannustaa valmentajia ja seuroja tunnistamaan ainutlaatuisen roolinsa lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukijoina. Urheilussa oleva mielenterveyspääoma on valtava. Keskeistä on se, miten valmentaja kohtaa lapsia ja nuoria harjoituksissa sekä kilpailussa ja onnistuu luomaan psykologisesti turvallisen urheiluympäristön. 

Keski-Suomen liitto on myöntänyt Huippu-urheilun instituutti KIHUn Positiivisia lasten ja nuorten kohtaamisia keskisuomalaisissa urheiluseuroissa (Kohtaava valmentaja) -hankkeelle kahden vuoden (1.1.2024–31.12.2025) hankerahoituksen. Hankkeen tavoitteena on lisätä keskustelua ja tietoisuutta mielenterveyden edistämisen merkityksestä urheilussa ja kasvattaa valmentajien mielen hyvinvointia tukevaa valmennusosaamista. Hankkeessa edistetään MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -sisältöjen jalkautumista keskisuomalaisiin urheiluseuroihin. Sisällöt tarjoavat konkreettisia ja helposti sovellettavia keinoja mielen hyvinvoinnin edistämiseen valmennusarjessa.  

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat keskisuomalaisissa seuroissa toimivat 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajat, vapaaehtoisvalmentajista ammattivalmentajiin. Samalla hanke kohdistuu 10–15-vuotiaisiin urheilijoihin huoltajineen sekä kaikkiin seuroihin, joissa on tämän ikäluokan kilpailutoimintaa. Hankkeen toimenpiteitä ovat 

  1. Urheiluseuroilta, valmentajilta ja urheilijoilta perheineen kerätään keväällä 2024 kyselyillä kokemuksia ja ajatuksia hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä urheiluharrastuksessa.  
  2. Molempina hankevuosina järjestetään kaikille urheiluseuroille avoimet Kohtaava valmentaja -seminaarit, joissa asiantuntijoiden johdolla perehdytään lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen sekä mielen hyvinvoinnin edistämiseen urheilussa.  
  3. Syksystä 2024 alkaen hankkeen asiantuntijat järjestävät valmentajille seurakohtaisia Kohtaava valmentaja -työpajoja, joiden sisällöissä ja työskentelyssä hyödynnetään MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -sisältöjä. 
  4. Työpajojen ohella hankkeen asiantuntijat jalkautuvat seuraamaan ja tukemaan myös valmentajien käytännön harjoituksia.  

Mielen hyvinvointia tukevaa valmennusosaamista lisäämällä halutaan luoda lapsille ja nuorille vahva pohja niin urheiluun, liikuntaan kuin elämään yleensä. Valmentajan kehittyminen psykologisesti turvallisen harjoitusympäristön luomisessa sekä hyvinvointia edistävissä toimintatavoissa tukee myös valmentajan omaa hyvinvointia sekä ylläpitää motivaatiota valmennustyössä.  

– Suomalaisen huippu-urheilun menestys tulee rakentua kestävälle pohjalle. Tämä vaatii ympäristöä ja rakenteita, jossa on turvallista tavoitella omia rajojaan urheilijana ja valmentajana. Turvallinen ja hyvinvointia tukeva ympäristö ei edistä vain suorituskyvyllisiä tavoitteita vaan myös kasvua ihmisenä. Toivottavasti saamme innostettua hankkeen myötä paljon seuroja, valmentajia ja perheitä tämän tärkeän asian äärelle, sanoo KIHUn ylilääkäri Maarit Valtonen. 

  

Lisätietoja: 

Erikoislääkäri Maarit Valtonen, maarit.valtonen@kihu.fi, p. 0505900268
Projektivastaava Mirva Rottensteiner,  mirva.rottensteiner@kihu.fi, p. 0417314892 

Kohtaava valmentaja -hankesivut

MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -verkkokurssin (30min) aloitussivulle pääset tästä. Kurssi sopii kenelle tahansa – lähde rohkeasti matkaan! 

Nuori mieli urheilussa -sisällöt: mieli.fi/nuorimieliurheilussa