Lasten liikuntakongressi: Rymyämisestä lahjakkuuksien tunnistamiseen

Children’s physical activity and sport (CIAPSE) -kongressi kerää yhteen 0-12-vuotiaiden lasten liikkumisesta, fyysisestä kasvusta ja kehittymisestä, urheilusta, hyvinvoinnista sekä terveydestä kiinnostuneita tutkijoita, asiantuntijoita ja opettajia eri puolilta maailmaa. Kongressi järjestetään 26.-28.1. Jyväskylässä, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan, LIKES-tutkimuskeskuksen ja KIHUn kanssa.

Kongressissa puhuva maailmakuulu lasten leikin tutkija, emeritusprofessori Anthony Pellegrini (Minnesota, USA) on tutkimuksissaan osoittanut, että lasten erilaiset rymyämisleikit, kuten fyysiset taistelu- ja painileikit, ovat tarpeellisia lasten kehitykselle. Kongressissa pohditaan antaako nykyinen, toisinaan jopa liiallisuuteen saakka turvallisuushakuiseksi muuttunut lasten elinympäristö riittävästi mahdollisuuksia vastata lasten kehitystehtäviin.

Tohtori Marije Elferink-Gemser (Hollanti) pureutuu yhtenä pääpuhujista urheilulahjakkuuksiin ja erityisesti lahjakkuuksien valintaan. Häneltä kuullaan vastauksia kysymyksiin, voiko lahjakkaan urheilijan tunnistaa jo lapsuudessa ja jos voi, niin miten. Kongressiyleisö pääsee keskustelemaan hänen kanssaan urheiluväkeä kiinnostavasta aiheesta: milloin on tutkimusten mukaan oikea aika erikoistua yhteen lajiin

Urheilun näkökulmaan syvennytään myös Dirk-Wouter Smitsin (Hollanti) esityksessä. Hän kertoo, minkälaista ohjattua toimintaa esikouluikäisille järjestetään Hollannissa. Lisäksi tarkastellaan sitä, miksi urheiluseurat ylipäätään järjestävät toimintaa esikouluikäisille ja minkä takia vanhemmat vievät kouluikäisen lapsensa mukaan urheiluseuratoimintaan.

Jennifer Foucart Belgiasta tuo esille mielenkiintoisen suunnitelman tulevasta hankkeesta, jonka tavoitteena on tieteen tuominen ymmärrettävämmäksi urheilun välityksellä. 10-14-vuotiaille nuorille suunnatun projekti sisältää kuntotestit, ohjattua harjoittelua ja urheilualan ammattilaisten työhön tutustumista. Projektin odotetaan lisäävän nuorten ymmärrystä urheilusuorituksen ja tieteen välisestä yhteydestä sekä poistavan tieteen salaperäisyyttä nuorten mielissä.

Lisätietoja:
Kongressisihteeri Leena Martin: leena.martin@jyu.fi, puh. 040 805 3547
Kongressin puheenjohtaja Arja Sääkslahti: arja.saakslahti@jyu.fi, puh. 040 805 3974

Kongressiin ilmoittautuminen ja ohjelma:
https://www.jyu.fi/sport/en/faculty/Congress/ciapse2