LIITU-tutkimus 2022: 9–15-vuotiaista nuorista 58 % harrastaa urheiluseurassa

LIITU-tutkimuksen tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–19-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä objektiivisen liikemittarin avulla.

KIHUn rooli LIITU-tutkimuksissa on ollut vastata lasten ja nuorten seuraharrastusosuuden raportoinnista. Vuoden 2022 LIITU-tutkimuksessa urheiluseurassa harrastamiseen liittyvillä kysymyksillä kartoitettiin seuratoimintaan osallistumista, urheiluseurassa harrastavien itsearvioitua liikunta-aktiivisuutta, urheiluseuraharrastuksen aloittamista, harrastettuja lajeja, harjoittelun määriä, kilpailemista ja tavoitteita päälajissa, kokemuksia valmentajan toiminnasta ja arjen harjoittelusta sekä urheiluharrastuksen lopettamisen syitä.

Kuvio. Infograafi harrastamisesta urheiluseurassa. Blomqvist, M., Mononen, K., Koski, P., Kokko, S. & Kapustamäki, H. 2023.
Urheiluseurassa harrastaminen 9–15-vuotiailla lapsilla ja nuorilla. Infograafi. KIHU. Jyväskylä. Lataa infograafina pdf-tiedostona.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimus on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Lisätietoja löytyy hankkeen sivuilta.

Kyselytutkimuksen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Liikkumisen ja unen objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti.

LIITU-tutkimuksen julkaisuja:

Kokko, S. & Martin, L. (toim.) (2023) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2022. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2023:1.

Kokko, S., Hämylä, R., & Martin, L. (toim.) (2021) Nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2020. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2021:1.

Kokko, S. & Martin, L. (toim.) (2019) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1.

Kokko, S. & Mehtälä, A. (toim.) (2016) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4.

Kokko, S. & Hämylä, R. (toim.) (2015) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2.

 

Lisätietoja:

Minna Blomqvist, johtava asiantuntija, KIHU, minna.blomqvist@kihu.fi
Kaisu Mononen, erikoistutkija, KIHU, kaisu.mononen@kihu.fi