Maajoukkueurheilijoiden valmentautuminen poikkeustilan aikana – harjoittelua pystyttiin jatkamaan, kilpailujen puute haastoi motivaatiota

Koronapandemia on asettanut haasteita maajoukkueurheilijoiden valmentautumiseen jo yli vuoden ajan. Kysyimme osana syksyllä 2020 toteutettua Urheilijakyselyä suomalaisten maajoukkueurheilijoiden kokemuksia poikkeustilan ajalta. Kyselyyn vastasi 782 urheilijaa yli 50 eri lajista. Tuloksia käsitellään erikseen nuorten, 16–20-vuotiaiden, sekä aikuisten, yli 20-vuotiaiden urheilijoiden osalta. Poikkeustila rajattiin kyselyssä koskemaan kevään 2020 ajanjaksoa, koronan ensimmäisessä aallossa.

Poikkeustilasta huolimatta suuri osa urheilijoista pystyi toteuttamaan harjoittelua määrällisesti yhtä paljon kuin ennenkin, osa jopa enemmän normaalitilanteeseen verrattuna. Aikuisurheilijoista reilu kaksi viidesosaa (42 %) harjoitteli yhtä paljon, reilu kolmasosa (35 %) vähemmän ja vajaa neljäsosa (23 %) enemmän kuin normaalitilanteessa. Nuorista maajoukkueurheilijoista puolestaan noin kolmasosa oli harjoitellut joko yhtä paljon (34 %), enemmän (34 %) tai vähemmän (32 %) kuin normaalitilanteessa. Aikuisista lähes puolet ja nuorista 40 prosenttia vastasi kilpailujen puutteen vaikuttaneen heidän harjoittelumotivaatioonsa.

Poikkeustilan aikana harjoiteltiin paljon yksin valmentajan ohjeiden mukaan (45 % aikuisista ja 68 % nuorista). Uusia soveltavia ja korvaavia tapoja harjoittelun toteuttamiseen oli käyttänyt nuorista urheilijoista 40 prosenttia ja aikuisistakin lähes kolmasosa. Nuoret (25 %) osallistuivat aikuisurheilijoita (13 %) yleisemmin myös etätreeneihin (25 %).

Aikuisista 27 prosenttia ja nuorista 29 prosenttia kertoi poikkeustilan vaikuttaneen heikentävästi heidän mielenterveyteensä. Valtaosa nuorista (62 %) koki, että valmentajalta saatu tuki poikkeustilan aikana vastasi heidän tarpeitaan, ja aikuisistakin lähes puolet oli samaa mieltä. Poikkeustilan aikaista harjoituskuormaa oli seurattu nuorilla urheilijoilla (49 %) aikuisia yleisemmin (39 %).

KIHUn ja Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen arvioikin, että liikkumis- ja kokoontumisrajoituksista huolimatta seurat, lajit ja urheiluakatemiat onnistuivat pääosin tukemaan maajoukkueurheilijoitaan heidän valmentautumisessaan, ja harjoittelun toteuttamiseen löydettiin myös uusia tapoja.

– Poikkeustilan aikana urheilijoiden motivaatio oli ymmärrettävästi koetuksella ja kilpailujen merkitys harjoittelumotivaation lähteenä tuli esille myös kyselyn tuloksista.  Toki poikkeustila haastoi myös urheilijoiden mielenterveyttä kuten muunkin väestön kohdalla, Valtonen jatkaa.

Katso infograafi tästä.


Lisätietoja:
erikoistutkija Kaisu Mononen, p. 0405495183, kaisu.mononen@kihu.fi
erikoistutkija Jarmo Mäkinen, p. 0505702235, jarmo.makinen@kihu.fi


Urheilijakyselyn 2020 raportit nuorista ja aikuisista maajoukkueurheilijoista julkaistaan 22.6.2021. Kysely toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, EduFuturan, Suomen Olympiakomitean, Suomen Paralympiakomitean ja urheilun lajiliittojen kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Urheilijakysely-hanketta johtaa KIHUssa erikoistutkija Jarmo Mäkinen.