Kaksi miestä istuu toimistossa tietokoneidensa takana ja pitää palloa naamansa edessä - koripalloa ja toinen jalkapalloa.

Osaamisen kehittyminen puhututtaa urheilun ammattimaistuessa

Ammattimaistuva urheilu -tutkimushankkeen päätösseminaari pidettiin Helsingissä Taitotalolla 3.5. Seminaarin paneelikeskustelussa painokkain ajatusten vaihto käytiin kysymyksestä, millaista osaamista tulevaisuuden urheilutoiminnassa tarvitaan.

Salibandyseura Eräviikingit ry:n toiminnanjohtaja Jari Oksanen painotti, että ammattimaistuneessakin seuratoiminnassa seuratoimijoilta kaivataan erikoistumisen sijaan laaja-alaista liikunta- ja urheilukentän ymmärrystä sekä asiantuntemusta muustakin kuin seuran päälajista.

Oksanen pohti, että seuroihin palkattavien toimijoiden toimenkuvat koostuvat edelleen monimuotoisista työtehtävistä: yhtenä päivänä täytyy rakentaa vuoropuhelua yhteistyöneuvotteluissa yritystoimijoiden kanssa ja seuraavana olla jo organisoimassa lasten ja nuorten urheilutapahtumaa. Tästä näkökulmasta seuroilta tarvitaan myös avarakatseisuutta siinä, että osaajia etsittäisiin muualtakin kuin oman lajin sisältä.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Outi Aarresola puolestaan totesi, että liikuntakentällä on yhtäältä peräänkuulutettu organisaatioiden johtamiseen ja toiminnan organisoimiseen liittyvää koulutusta. Toisaalta nykyiseen keskusteluun olisi kenties syytä palauttaa myös itse urheilutoiminnan ymmärrys kansallisine erityispiirteineen.

– Tästä näkökulmasta keskeisinä osaamistarpeina näyttäytyvät edelleen kansalaistoiminnan asiantuntemus ja esimerkiksi vapaaehtoistyön johtaminen sekä ymmärrys liikuntaseurojen ja liigojen toimintaympäristöistä. Liigatoiminnassa ei esimerkiksi ole eduksi, jos yksi tai kaksi organisaatiota kehittyy yli muiden, koska tällöin liigan kiinnostavuus mahdollisesti kärsii, Aarresola totesi.

Keski-Suomen Liiikunta ry:n seurakehittäjä Laura Härkönen oli asiasta samaa mieltä:

– Siinä missä toisella asteella ja yliopistoissa opetetaan yritystoiminnan perusteita, opetussisältöihin olisi perusteltua sisällyttää myös yhdistystoiminnan peruskoulutusta. Jos tunnistetaan, että jokainen suomalainen toimii elämänsä aikana keskimäärin viidessä yhdistyksessä, eikö tämänkaltaista osaamista voi pitää keskeisenä kansalaistaitona, Härkönen painotti.

Paneelissa pohdittiin myös sitä, pitäisikö liigatoiminnot ja ruohonjuuritason toiminta eriyttää toisistaan. Huippu-urheilun Instituutti Kihun johtava asiantuntija Jari Lämsä pohti, että yhteyden säilyttäminen on urheilutoiminnan yhtenäisyyden kannalta olennaista – vaarana muuten on, että liigatoiminnasta tulee pelkkää sirkusta. Urheilutoimittaja Juha Kanerva esitti puolestaan päinvastaisen näkemyksen sekä ammattiurheilun historiallisiin juuriin että nykytilanteeseen perustuen.

– Ruohonjuuritason toiminta hyötyisi erillisyydestä huippu-urheilusta, jonka ongelmat saattavat turhaan tahrata koko urheilutoimintaa, Kanerva nosti esiin.

Ammattimaistuva urheilu -tutkimushanke lähestyy päätöstään

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan ja Huippu-urheilun instituutti KIHUn tutkimushankkeessa on tutkittu suomalaisen joukkueurheilun ammattimaistumiseen liittyviä rakenteita ja käytäntöjä, keskittyen erityisesti 2000-luvun muutoksiin ja ammattimaisuuden nykymuotoihin. Tutkittuja lajeja ovat olleet jääkiekko, koripallo, pesäpallo, salibandy ja jalkapallo. Hanketta on johtanut emeritusprofessori Hannu Itkonen. Hanketta on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimushankkeessa on kohdennettu katsantoa sekä lajien pääsarjatason urheiluun että ruohonjuuritason seuratoimintaan. Pääsarjatasolla kiinnostus on kohdistunut pääsarjojen rakenteisiin, organisaatioihin, toimijoihin ja niiden välisiin suhteisiin. Ruohonjuuritasolla on pyritty hahmottamaan seurojen ammattimaistumisen polkuja ja nykymuotoja. Itse ammattimaisuuden käsitteeseen on pureuduttu jäsentämällä sen teoreettisia lähtökohtia sekä kentän toimijoiden omia tulkintoja.

Tutkimuksen pääaineistoina ovat toimineet lajiliittojen, seurojen ja muiden organisaatioiden dokumentoinnit sekä asiantuntijahaastattelut. Tutkimuksen puitteissa on myös toteutettu lajien suurimmille seuroille kohdennettu seurakysely, jonka raportti julkaistiin syksyllä 2022 (Urheiluseurat ammattimaistumisen ristiaallokossa). Muita hankkeeseen liittyviä tutkimusjulkaisuja on luvassa vielä hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoja

Outi Aarresola, yliopistonlehtori
liikuntatieteellinen tiedekunta
outi.m.aarresola@jyu.fi
040 509 7078

Kerkko Huhtanen, projektitutkija
liikuntatieteellinen tiedekunta
kerkko.huhtanen@jyu.fi
040 805 5072

Jari Lämsä, johtava asiantuntija
Huippu-urheilun Instituutti KIHU
jari.lamsa@kihu.fi
040 081 5943

Uutinen on julkaistu alun perin Jyväskylän yliopiston tutkimusuutiset-palstalla 4.5.2023. https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2023/05/osaamisen-kehittyminen-puhuttaa-urheilun-ammattimaistuessa