Urheilijan naisen jalat näkyvissä lenkkikengät jalassa seisoen vaa'alla. Ympärillä maassa terveellisiä ruokia, hedelmiä ja vihanneksia.

Painon optimointi huippu-urheilussa -suositukset julkaistu

Suomen Olympiakomitean, urheiluakatemioiden sekä KIHUn yhteinen asiantuntijatyöryhmä on koonnut Painon optimointi huippu-urheilussa -suositukset ja ohjeistukset huippu-urheilussa toimiville ammattilaisille. Sen tavoitteena on esitellä kattavasti eri näkökulmia urheilussa tapahtuvaan painon optimointiin sekä tuoda esiin tutkittuun tietoon perustuvia käytäntöjä ja suosituksia aiheeseen liittyen.

Huippu-urheilussa voittavien marginaalien tavoittelu tarkoittaa usein suorituskyvyn äärirajojen hakemista. Teema heijastuu toisinaan myös urheilijan kehon painoon ja koostumukseen, joita saatetaan pyrkiä muokkaamaan osana valmentautumista. Tämä vaatii urheilussa toimivilta ammattilaisilta osaamista, vastuullisuutta sekä tietoa ja taitoa toimia korkean vaatimustason mukaisesti, terveyden rajoja kunnioittaen. Urheilun kentällä nousseet keskustelut siitä, milloin kehon painon optimointia tarvitaan, milloin se on turvallista, sekä miten sitä tulisi lähteä tekemään, herättivät tarpeen koota tutkittua tietoa aiheesta yksiin kansiin.

Moniammatillisen asiantuntijatyöryhmän kokoaman julkaisun tavoitteena on esitellä kattavasti eri näkökulmia urheilussa tapahtuvaan painon optimointiin liittyen, vahvistaa urheilijoiden parissa toimivien ammattilaisten osaamista aiheeseen liittyen ja sitä kautta tukea urheilijoiden suorituskykyä, hyvinvointia ja terveyttä. Materiaali itsessään ei ole yksilöllinen toimintaohje, mutta se voi toimia viitekehyksenä urheilijoiden henkilökohtaisia suunnitelmia laadittaessa. Julkaisun tärkeä näkökulma on myös se, milloin painon optimoinnista tulee pidättäytyä urheilijan suorituskyvyn ja terveyden turvaamiseksi.

Julkaisun keskeinen ajatus on, että painon optimointia voidaan toteuttaa aikuisurheilijoilla huippuvaiheessa, valmennuksen tukena ja tarkkaan määriteltyjen reunaehtojen täyttyessä ihmisen yksilölliset lähtökohdat huomioiden. Urheilussa painon optimoinnilla tarkoitetaan painon lyhytaikaista muokkaamista (painonveto), painon pudotusta tai painon lisäämistä. Painon optimointi ei ole laihduttamista, eikä se itseisarvoisesti kaikissa tapauksissa paranna suorituskykyä. Lähtökohtana on, että urheilijan fyysisiä ja psyykkisiä rajoja, terveyttä sekä itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa kunnioitetaan, eikä painolukema tai kehon koostumus määritä yksilön arvoa urheilijana tai ihmisenä. Painon optimointiin kuuluu myös vastuullinen paino- ja kehopuhe urheiluympäristössä.

Julkaisu ja siihen liittyvä infograafit on vapaasti ladattavissa ja luettavissa alta.


Julkaisutiedot:

Painon optimointi huippu-urheilussa -suositukset ja ohjeistukset huippu-urheilussa toimiville ammattilaisille, 2024, 26 sivua
Suomen Olympiakomitean, urheiluakatemioiden sekä Huippu-urheilun instituutti KIHUn asiantuntijaryhmä
Linkki julkaisuun: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2024_man_painonopti_sel18_33372.pdf

Infograafit:
PDF-tiedostona: Infograafi 1, infograafi 2
Alla JPEG-tiedostoina.

Työryhmä:

Laura Manner, urheiluravitsemuksen johtava asiantuntija, ETM, Suomen Olympiakomitea ja Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Vili Jaakola, laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Kaisa Sali, urheiluravitsemuksen asiantuntija, ETM, Vuokatti-Ruka urheiluakatemia ja Olympiavalmennuskeskus Vuokatti-Ruka

Laura Mierlahti, laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, Turun seudun urheiluakatemia

Titta Mehtänen, laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, Tampereen urheiluakatemia

Jutta Alanne, laillistettu ravitsemusterapeutti, TtM, Lapin urheilukatemia

Jussi Mikkola, urheilufysiologian asiantuntija, LitM, Huippu-urheilun instituutti KIHU

Maarit Valtonen, ylilääkäri, LT, Suomen Olympiakomitea ja Huippu-urheilun instituutti KIHU