Seuratietokanta julkaistu – mukana lajiliittojen 7571 jäsenseuraa

Seuratietokanta (www.seuratietokanta.fi) on koottu lajiliittojen jäsenseuroista. Lajiliittoja tietokannassa on 68 ja näiden jäsenseuroja yhteensä 7571. Seurojen Y-tunnusten avulla seuroista on saatu myös kotipaikkatiedot ja rekisteröimisvuosi Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Tietokannassa tarkastellaan seurojen lajikohtaista, alueellista ja ajallista jakautumista sekä seurojen jäsenmääriä. Seuratietokanta rajautuu yhdistyksiin, eli esimerkiksi osakeyhtiöseuroja ei ole tietokannassa.

Seuratietokannan seuroista 978 (13 %) on monilajiseuroja. Niillä tarkoitetaan seuroja, jotka ovat jäsenenä vähintään kahdessa lajiliitossa ja siten seuralla on toimintaa monessa lajissa. Seurojen jäsenmäärää pystyttiin tarkastelemaan niiden erikoisseurojen osalta, joista oli jäsenmäärätieto, eli 5315 seurasta. Keskeinen havainto on, että suurin osa seuroista on pieniä, alle 50 jäsenen seuroja.

Alueellisesti tietokannan seurat jakautuvat 301 kuntaan. Määrällisesti eniten seuroja on Helsingissä, jonne sijoittuu 850 seuraa. Sen sijaan asukaslukuun suhteutettuna eniten seuroja löytyy pienistä kunnista. Kaikkiaan seurat jakautuvat suhteellisen tasaisesti väestömäärän mukaan.

Seuratietokannasta selviää myös, että lajiliittojen jäsenseuroista osa on jo vähintään satavuotiaita, mutta 20 prosenttia jäsenseuroista on perustettu vuonna 2010 tai myöhemmin. Tällä ajanjaksolla eniten uusia seuroja on tullut salibandyyn ja toiseksi eniten ratsastukseen.

Kaikkiaan Seuratietokannan urheiluseurajoukko on hyvin moninainen. Mukana on paitsi urheilutoimintaa harrastajille järjestäviä seuroja, myös muita urheiluun liittyviä yhdistyksiä, kuten tuomarikerhoja. Lisäksi lajiliitoilla on jäsenenä paljon muiksi yhdistyksiksi luokiteltavia yhdistyksiä, kuten vapaa-ajan yhdistyksiä, joissa on urheilutoimintaa.

– Seurojen moninaisuuden ymmärtäminen on erittäin tärkeää, kun halutaan tukea liikunnan ja urheilun kansalaistoimintoja. Tämä tietokanta on yksi askel tietoperustan edistämisessä, ja tarpeita tietokannan laajentamiselle on jo tunnistettu, toteaa KIHUn erikoistutkija Outi Aarresola.

Seuratietokannan julkinen toteutus on rakennettu Power BI -alustalle, jossa esitetään erilaisia tietosivuja seuroista. Tietokanta on pyritty tekemään helppokäyttöiseksi ja informatiiviseksi, jotta sitä pystyisi käyttämään mahdollisimman moni urheiluseurojen tietoja tarvitseva.

– Toivomme palautetta toteutuksesta sekä ideoita eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sopivista tiedoista. Lisäksi palautelinkin kautta voi kysyä apua ja tarkentavia tietoja, kertovat projektiryhmään kuuluvat projektitutkija Sanna Pusa ja ohjelmistosuunnittelija Tuomas Vihinen.

Kaikille avoin Seuratietokanta löytyy osoitteesta seuratietokanta.fi. Tietokannan tietoja tullaan päivittämään seuraavan kerran vuoden 2022 puolella. Seuratietokanta-hanketta on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö.