Sport Innovation Hub Jyväskylän logo valkoinena mustalla taustalla. Mukana myös hanketoimijoiden logot ja EU-rahoituslogo

Sport Innovation Hub Jyväskylä -hanke vauhdittamaan urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen innovaatiotoimintaa

Vuoden 2024 alussa käynnistyneen Sport Innovation Hub Jyväskylä -hankkeen tavoitteena on rakentaa toimintamalleja urheilun ja yritysten välille innovaatio- ja liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Hankkeessa kehitettävällä uudenlaisella kokeiluympäristöllä edistetään tämän tavoitteen saavuttamista. Yhteisbudjetiltaan noin 1,2 miljoonan euron hankekokonaisuuden toteuttamisesta vastaavat yhdessä Huippu-urheilun instituutti KIHU, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (JAMK) ja Jyväskylän yliopisto (JYU). Hanke on saanut EAKR-rahoituksen vuosille 2024–2026.

Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kasvattaa alueen pk-yritysten TKI-valmiuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä lisätä innovatiivisten ratkaisujen laajempaa käyttöönottoa urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen parissa. Hankkeessa rakennetaan yritysten sekä urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen toimijoiden välille aktiivista yhteistyötä, jota hankkeen toteuttajatahot fasilitoivat.

– Juuri Keski-Suomen alueella on urheiluun ja liikuntaan liittyvän TKI-toiminnan edistämisessä ainutlaatuista potentiaalia, sillä jokaisella toteuttajataholla eli KIHUlla, JAMKilla ja JYU:llä, on vahva asiantuntemus ja osaaminen sekä laajat verkostot urheilun, liikunnan ja kuntoutuksen alalla, perustelee Sanna Paasu-Hynynen JAMKista.

Hankkeen toimenpiteillä edistetään urheiluun, liikuntaan ja kuntoutukseen liittyvien innovaatiotarpeiden systemaattista tunnistamista sekä innovaatioiden käytännön toteuttamista ja testaamista. Löydettyjen ideoiden ja innovaatioiden testaaminen ja kehittäminen painottuu seuraaville alueille:

 • Fyysinen suorituskyky ja kuntoutusprosessit
 • Kuormituksen ja palautumisen monitorointi ja seuranta
 • Psyykkinen valmennus ja hyvinvointi
 • Uusien teknologioiden hyödyntäminen urheilussa, liikunnassa ja kuntoutuksessa​

Hankekokonaisuus sisältää kehitysprojektin lisäksi KIHUn hallinnoiman investointiosuuden, jolla mahdollistetaan älykkään kokeilu- ja kehittämisympäristön luominen Hippoksen alueelle.

– Uudenlainen kokeiluympäristö tarjoaa huippu-urheilussa käytössä olevan teknologian ja osaamisen pk-yritysten tuotekehityksen avuksi. Parhaillaan on jo käynnissä teknologia- ja menetelmäselvitys kokeiluympäristön investointien suunnittelemiseksi, kertoo hankkeen vetäjä Tomi Vänttinen KIHUsta.

Yksi hankkeen alkuvaiheen konkreettisista toimenpiteistä on uudenlaisen KIHU SportTech Experience -tilan rakentaminen KIHUlle. Kokeilutilassa pääsee koordinaattori Iida Laatikainen-Raussin mukaan kuka tahansa tutustumaan ja kokeilemaan erilaisia urheilussa käytössä olevia nykyaikaisia mittaus- ja virtuaalitekniikoita.

– Tilaan tulee myös mielenkiintoinen ”kokeile itse” -anturit kokonaisuus, joiden avulla on mahdollista tutustua erilaisiin mittausantureihin ja -tekniikoihin. Tätä kautta kokeilija voi itsekin innovoida, että miten erilaisia mittaustekniikoita voisi soveltaa esimerkiksi omassa urheilulajissaan.

Yhteishankkeessa eri toteuttajatahojen vastuut sisällöissä ja toteutuksessa jakautuvat alla kuvatulla tavalla. Hankkeen viestintään ja raportointiin osallistuvat kaikki organisaatiot.

KIHU:

 • Innovaatioiden kehittämis- ja kokeiluympäristön luominen
 • investointiosan laitteisto-, ohjelmisto- ja palveluhankinnat
 • Yhteiskehittämisen kokeilut valittujen yritysten kanssa

JAMK:

 • Yhteistyö ja kontaktoinnit yrityksiin
 • Yritysten, asiantuntijaorganisaatioiden sekä liikunnan ja urheilun toimijoiden TKI-valmiuksien ja osaamisen lisääminen sekä toiminnan sparraus
 • Hankkeen kokemusten ja mallien skaalautuvuusmahdollisuuksien selvittäminen

JY:

 • Innovaatioiden kehittämis- ja kokeiluympäristön luominen
 • Loppukäyttäjien odotusten ja tarpeiden kartoitukset
 • Yhteiskehittämisen kokeilut valittujen yritysten kanssa

 

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Tomi Vänttinen, KIHU, p. +35840 758 4671, tomi.vanttinen@kihu.fi
Koordinaattori Iida Laatikainen-Raussi, JYU, p. +35850 434 6410, iida.e.m.laatikainen@jyu.fi
Lehtori Sanna Paasu-Hynynen, p. +35840 574 5780, sanna.paasu-hynynen@jamk.fi