Suomalaisen urheilun TKI-verkoston verkkosivusto on julkaistu – tutustu laajaan hankepankkiin ja toimijoihin!

Urheilun TKI-verkoston verkkosivut (tkiverkosto.fi) tarjoavat alustan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tiedon jakamiselle ja yhteistyön edistämiselle. Sivuston merkittävimmän sisällön muodostaa ennennäkemätön urheilun TKI-projektien ja hankkeiden tietopankki, joka sisältää jo yli 100 projektin tiedot. Lisäksi sivustolla esitellään yli 30 verkostotoimijaa ja heidän osaamistaan ja painopisteitään urheilun TKI-toiminnassa.

Verkkosivujen päätavoitteena on koota kaikki olemassa oleva urheilun TKI-toiminnan tieto ja toimijat yhteiselle alustalle. Merkittävänä tiedon keräämisen työkaluna toimii urheilun TKI-toiminnan tietopankki, johon on lisätty tähän mennessä jo yli 100 urheiluun liittyvää TKI-projektia ja hanketta. Lisäksi verkkosivuilta löytyvät yli 30 verkoston toimijan osaamisprofiilit, jotka kuvaavat tarkemmin toimijakohtaisia painopisteitä sekä olemassa olevia TKI-resursseja.

Verkkosivut on kehitetty Huippu-urheilun instituutti KIHUn toimesta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Sivuston suunnittelussa ja erityisesti sisällön tuotannossa ovat TKI-verkoston jäsenet olleet keskeisessä roolissa. Toimijoiden TKI-osaamista, toimintaa ja odotuksia niin verkostolle kuin verkkosivuille kartoitettiin teemahaastatteluiden kautta.

– Verkkosivujen rakentaminen oli suuri yhteinen ponnistus ja haluan kiittää jokaista verkoston jäsentä oman organisaationsa tiedon jakamisesta. Jatkuvasti täydentyvän tietopankin tavoitteena ei ole kuvata pelkästään urheilun TKI-toiminnan nykytilaa, vaan se mahdollistaa tulevaisuudessa myös verkoston yhteishankkeiden syntymisen, kertoo projektikoordinaattori Akseli Holopainen.

Tiedonjaosta kohti yhteisiä hankkeita ja uusia rahoituksia

Verkoston konkreettisen toiminnan edistämiseksi suunnitellaan parhaillaan projektihautomon käynnistämistä. Sen kautta urheilun TKI-toimijat kykenisivät jalostamaan kehitteillä olevia ideoita konkreettisiksi yhteisprojekteiksi. Tätä tullaan tukemaan myös verkkosivuille lisättävillä hautomotoiminnoilla lähitulevaisuudessa. Sivuston sisältö tulee kasvamaan lisäksi jo kevään 2024 aikana tiedonjaolla erilaisista rahoituslähteistä ja niiden ajoittumisesta TKI-toiminnan vuosikelloon.

tkiverkosto.fi

Tutustu suomalaisen urheilun avoimeen TKI-verkostoon tarkemmin osoitteessa www.tkiverkosto.fi.

Tilaa sivuilta myös verkoston uutiskirje, johon kerätään ajankohtainen tieto verkoston tapahtumista noin kolmen kuukauden välein.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Akseli Holopainen, KIHU, p. +35841 731 3529, akseli.holopainen@kihu.fi
Johtava asiantuntija Tomi Vänttinen, KIHU, p. +35840 758 4671, tomi.vanttinen@kihu.fi
Professori Vesa Linnamo, JYU, p. +35840 504 4800, vesa.linnamo@jyu.fi

 

———

Taustalla EAKR-rahoitteinen kehityshanke

Urheilun TKI-verkostoa ja sen toimintaa rakennetaan Suomalaisen urheilun TKI-verkosto -hankkeen avulla. Hankkeen päätavoitteena on luoda kansallinen urheilun tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkosto ja sille toimintamallit. Toiminnan lopullisena päämääränä on parantaa suomalaista urheilumenestystä.

Hanke sai noin 140 000 € rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Uudistuva ja osaava Suomi 2012–2027 -ohjelmasta. Kahden vuoden rahoitus (6/2023–5/2025) myönnettiin Innovatiivinen Suomi -toimintalinjan Kestävän kaupunkikehittämisen haussa. Hanketta koordinoivat yhdessä KIHU ja Jyväskylän yliopisto.