Terveyttä edistävä liikuntaseura (TELS) tutkimus

Tutkimuksella selvitetään seuratoimintaan osallistumisen, lopettamisen sekä osallistumattomuuden  yhteyttä nuorten liikunta-aktiivisuuteen ja muihin terveystottumuksiin. Lisäksi tutkitaan, näkyykö seuran terveyden edistämisaktiivisuus toiminnassa mukana olevien 17-20-vuotiaiden terveystottumuksissa, ja onko tässä aktiivisuudessa tapahtunut muutoksia viimeisten vuosien aikana.

Yksilötasolla terveystottumuksia tutkitaan kyselyllä mm. liikunta-aktiivisuudesta, ruoka-, uni-, tupakointi-, alkoholi- ja nuuskankäytöstä sekä tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnista. Lisäksi nuorille tehdään lääkärien toimesta terveystarkastukset ja liikunta-aktiivisuutta seurataan viikon ajan kiihtyvyysmittari-tutkimuksella. Hankkeen ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2013-2014 nuorten ollessa 14-16-vuotiaita, ja nyt seurantatutkimuksesssa ovat mukana jatkovaiheeseen suostumuksensa antaneet. Jatkotutkimukseen kutsutaan kaikkiaan 583 iältään 17-20-vuotiasta nuorta.

Tutkimus toteutetaan laajalla yhteistyöllä suomalaisten liikuntalääketieteen keskusten ja Jyväskylän yliopiston kesken. Tutkimuksen yhteistyötahot ovat

  • Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos
  • UKK-instituutti, Tampere
  • Paavo Nurmi -keskus, Turku
  • Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus, Jyväskylä
  • ODL liikuntaklinikka, Oulu
  • Helsingin urheilulääkäriasema
  • Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos

Lepospirometriatutkimus on yksi osa tutkittaville tehtävää terveystarkastusta. Mittausta valvomassa Niina Rinkinen KIHUlta.