Training Room Jyväskylä -hankkeella urheilijoille lisää terveitä harjoituspäiviä

Hankkeen johtajan liikuntalääketieteen erikoislääkäri Maarit Valtosen mukaan pitkäaikaisena tavoitteena on rakentaa urheilijaterveydenhuollon moniammatillista osaamiskeskittymää tulevaisuuden Hippokselle Jyväskylässä.

– Hankkeen avulla halutaan juurruttaa sairauksia ja vammoja ennaltaehkäisevä terveydenhuolto osaksi urheilijan päivittäisvalmennusta. Hippos tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön terveyden ja lääketieteen ammattilaisille toimia valmennustiimissä terveiden harjoituspäivien edistämiseksi, kertoo Maarit Valtonen.

Hankkeeseen kuuluu toiminnallisena osana pilotointi, jossa training room -konseptia pääsevät testaamaan paikalliset eri lajien urheilijat. Pilotin kesto on 9 kuukautta (09/2018–05/2019).  Mukana oleville urheilijoille tehdään kuormitukseen ja palautumiseen liittyvää testausta ja tutkimusta. Hankkeen aikana kartoitetaan potentiaalista käyttäjäkuntaa ja erilaisia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteutustapoja.

– Monessa lajissa tehdään jo yhteistyötä fysioterapeuttien, lääkäreiden, fysiologien, urheilupsykologien ja ravitsemuksen asiantuntijoiden kanssa. Pilotissa haetaan keskitettyä mallia, jossa useampi laji ja urheilija pääsee rakentamaan omannäköistä yhteistyömallia moniammatillisen tiimin kanssa Jyväskylän Hippoksella, Valtonen jatkaa.

Pilotin ajan fyysisenä training room -tilana Hipposhallissa toimii entinen ns. KIHUn kokoushuone, joka on remontoitu ja jonne on hankittu vammojen kuntoutusta ja ennaltaehkäisevää toimintaa tukevia laitteita. Erikoisimpana näistä mainittakoon AlterG-juoksumatto, jolla voidaan vähentää paineilmatekniikalla kehonpainoa juostessa jopa 80 %.

Valtosen lisäksi hankkeessa työskentelee projektivastaava Johanna Lehto. Hankkeeseen on palkattu myös yksi urheilufysiologi. Lisäksi mukana on viisi fysioterapeuttia, jotka toimivat hankkeen, lajiliittojen ja Jyväskylän Urheiluakatemian yhteispalkkauksen kautta.

Keski-Suomen liiton myöntämä EAKR-rahoitus on keskitetty Keski-Suomen hankkeisiin ja Training Room on yksi näistä hankkeista. EAKR-rahoitus on Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta, joka on kohdennettu toimenpiteisiin, joiden tuloksena pk-yritysten T&K-investoinnit kasvavat, uutta liiketoimintaa syntyy ja maakunnan innovaatiopohja vahvistuu.