Tutkimuskooste urheiluseuran johtamisesta julkaistu

Urheiluseurojen johtamisesta puhutaan yhä enemmän, kun seurat kohtaavat uusia vaatimuksia ja kenttä ammattimaistuu. Seurojen johtamiseen liittyvät esimerkiksi kysymykset siitä, keitä seurassa johdetaan, miten ja millä joukolla päätöksiä tehdään, miten seuran resurssit tukevat tavoitteiden saavuttamista ja minkä sidosryhmien kanssa seurassa toimitaan.

Urheilu- ja liikuntaseuroille omaleimaista on vapaaehtoisuuden ja ammattilaisuuden yhdistäminen sekä toiminnan tulosten asettuminen esimerkiksi osallistumisen, urheilumenestyksen, liikuntapoliittisen roolin ja taloudellisten tulosten leikkauspisteeseen. Lisäksi on huolehdittava hyvästä hallinnosta ja eettisten arvojen toteutumisesta. Johtamiseen on monia näkökulmia ja oppeja, joiden soveltaminen urheiluseuraan ei aina ole yksiselitteistä.

Nyt julkaistavassa tutkimuskoosteessa kerrotaan tutkimuksista, jotka käsittelevät urheiluseurojen vapaaehtoisten johtamista, hallitustyöskentelyä, johtajuutta, seuran kapasiteettia, tuloksellisuutta sekä vaikuttavaa hallintoa. Koosteessa esitellyt 22 tutkimusta ovat vuosilta 2010–2019. Tutkimuskoosteessa on pyritty yleistajuiseen ilmaisuun ja se on suunnattu seuratoiminnan parissa työskenteleville.

– Kooste auttaa seuratoimijoita huomaamaan, mitä kaikkia kysymyksiä seuran johtamiseen liittyy ja mikä juuri omassa seurassa voisi olla johtamisen kannalta olennaista. Toivottavasti se myös johdattaa tarkastelemaan kriittisellä otteella erilaisia johtamisoppeja, kannustaa julkaisun koostanut erikoistutkija Outi Aarresola.

Tutkimuskooste on tehty osana KIHUn ja Olympiakomitean kumppanuustyöskentelyä seuraohjelman tietoperustan kehittämisessä. Olympiakomitea on koosteen pääasiallinen rahoittaja.

– Olympiakomitea on uuden strategiansa tavoitteissa nostanut seuratoiminnan elinvoiman huippu-urheilumenestyksen rinnalle. Elinvoimaisen seuratoiminnan edellytyksenä on muutosvoimien tunnistaminen ja johtamisen jatkuva kehittyminen. Tutkimuskooste on erinomainen katsaus keskeisiin kysymyksiin ja auttaa meitä yhdessä lajiliittojen kanssa rakentamaan entistä parempaa tukea seuroille, kiittää seuratoiminnasta vastaava johtaja Pekka Nikulainen Olympiakomiteasta.

KIHU julkaisee urheiluseuroihin liittyvää tietoa seuraavaksi keväällä, kun Tähtiseura-ohjelman arviointi valmistuu. Lisäksi käynnissä on Jyväskylän yliopiston ja KIHUn yhteinen tutkimushanke urheilun ammattimaistumisesta, jonka puitteissa tartutaan myös seuratoiminnan ammattimaistumisen ilmiöön.

Julkaisun tiedot ja latauslinkki:
Aarresola, O., Tutkimuksia urheiluseuran johtamisen kysymyksistä. KIHUn julkaisusarja, nro 70. ISSN 2489-8317, ISBN 978-952-7290-10-1. Jyväskylä 2020.
Lataa (pdf)