Urheilua seuraavat ovat muuttaneet käsitystään Olympiakomitean luotettavuudesta

Väestön luottamus Olympiakomiteaan on heikolla tasolla, todetaan Kilpa- ja huippu-urheiluntutkimuskeskuksen KIHUn julkaisemassa tutkimusraportissa. Tulokset perustuvat marraskuussa 2016 KIHUn ja Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan 18–69-vuotiaalle väestölle suunnattuun kyselyyn. Suomalaisista 30 prosenttia piti Olympiakomiteaa luotettavana toimijana. Yhtä suuri osuus piti sitä epäluotettavana ja loput 40 prosentista suhtautui siihen neutraalisti.

– Selkeästi Olympiakomiteaan luottavien määrä on huolestuttavan pieni verrattuna yleiseen kansalaisjärjestöjen saamaan tasoon luotettavuuskyselyissä, kertoo erikoistutkija Jarmo Mäkinen KIHUsta.

Kansalaisista 42 prosenttia on muuttanut Olympiakomiteaa koskevaa luottamuskäsitystään viimeisen viiden vuoden aikana. Kyselyssä heistä viidennes nimesi yksittäisen tapahtuman, joka oli vaikuttanut käänteentekevästi heidän luottamukseensa.  Lähes kaikissa tapauksissa (97 %) tämä yksittäinen tapahtuma oli vaikuttanut käsityksiin negatiivisesti. Useimmin mainittu tapahtuma liittyi jollain tavalla opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) vuonna 2016 Olympiakomiteaan kohdistuneeseen taloustarkastukseen ja siinä yhteydessä paljastuneeseen huolimattomaan taloudenpitoon.

– Viime vuosina Olympiakomiteasta mieltään muuttaneiden määrä on todella suuri, etenkin kun huomioidaan että vallitsevan käsityksen mukaan ihmiset eivät vaihda luottamusta koskevia näkemyksiään kovin helposti. Moraalinen paheksunta ei tullut yllätyksenä. Kyselyä edeltävänä aikana mediassa esiintyi useita Olympiakomiteaa kriittisesti käsitteleviä juttuja. Sen sijaan huono arvokisamenestys näyttää vaikuttaneen odotettua vähemmän luottamukseen tai se jäi moraalisen kuohunnan alle, Mäkinen jatkaa.

Luottamuskäsitystään viime vuosina muuttaneet erottuvat muista vastaajista tilastollisesti selkeästi. Tämä noin 40 % osuus väestöstä seuraa huippu-urheilua, elää siinä mukana ja näkee sen vaikutuksia yhteiskunnassa muita enemmän. Näyttää siltä, että he ovat huomanneet myös viime vuosien kriittiset kirjoitukset huippu-urheilun muutoksesta, taloustarkastuksesta ja huonosta menestyksestä muita paremmin ja sillä on ollut heihin vaikutusta. Sen sijaan ne, jotka eivät suhtaudu huippu-urheiluun (noin 60 %) yhtä intohimoisesti vaihtavat käsityksiään hitaammin, eivätkä reagoi yhtä voimakkaasti uutisin urheilujärjestelmän toimintatavoista kuin huippu-urheilua seuraavat.

Luotettavuuskysely toteutettiin kansainvälisen tutkimuksen yhteydessä, jossa aiheina ovat kansalaisten halukkuus rahoittaa huippu-urheilua sekä heidän huippu-urheilun arvostukseen liittyvät asenteensa. Kyseisen tutkimuksen tuloksia julkaistaan Suomen osalta kesäkuussa 2017. Tuloksista tiedetään kuitenkin jo, että huippu-urheilun arvostus on hyvällä tasolla, Olympiakomitean luotettavuuden muutoksista huolimatta.

 

Julkaisun tiedot:
Väestön luottamus Olympiakomiteaan (Mäkinen, Jarmo & Lämsä, Jari). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2017.
ISBN 978-952-5676-91-4
PDF: http://energia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2017_mki_vestnluott_sel87_33665.pdf

Diasarja tutkimuksen päätuloksista: http://kihu.fi/download/714

Lisätietoja:
Erikoistutkija Jarmo Mäkinen, KIHU, puh. 050 570 2235, jarmo.makinen@kihu.fi