Uudella organisaatiorakenteella selkeyttä KIHUn toimintaan

UUDELLA ORGANISAATIORAKENTEELLA SELKEYTTÄ KIHUN TOIMINTAAN

Uusi organisaatio käsittää kaksi toiminnallista pääyksikköä, jotka ovat Valmentautumisen tuki sekä Tutkimus, kehitys ja innovaatio (TKI).

– Uudistetulla rakenteella pyrimme monimuotoiseen urheilun haasteiden ratkaisemiseen. Uskomme tämän toimivan paremmin kuin vanha tieteenalapohjainen organisoituminen. Tämä tuo varmasti samalla paremmin esille KIHUn kaksi päätehtävää myös sidosryhmiemme suuntaan, kommentoi KIHUn johtaja Aki Salo.

Valmentautumisen tuki -yksikön päälliköksi valittiin LitT Ville Vesterinen, ja TKI-yksikön päälliköksi LitT Tomi Vänttinen.

Hallintoon, talouteen ja viestintään liittyvät toiminnot muodostavat jatkossa Tukitoiminnot-osasto, jonka tehtävänä on tukea edellä mainittujen yksiköiden toimintaa KIHUn strategian mukaisesti.

Uusi organisaatiorakenne ja tehtävät tulivat voimaan 1.7.2020 alkaen.


Yksiköiden päälliköiden yhteystiedot:

Valmentautumisen tuki, Ville Vesterinen, ville.vesterinen@kihu.fi, p. 050 545 1049
TKI, Tomi Vänttinen, tomi.vanttinen@kihu.fi, p. 040 758 4671