Valmentajakysely 2019 – Nykykuva suomalaisesta valmentajakunnasta

KIHU toteutti vuonna 2019 sarjassaan kolmannen eri tasoilla ja lajeissa toimiville valmentajille suunnatun laajan valmentajakyselyn. Aineisto kerättiin kesä-elokuussa 2019 ja siihen vastasi yhteensä 2765 valmentajaa 61 eri lajista. Aiemmat valmentajakyselyt on toteutettu vuosina 2009 ja 2013.

Valmentajakyselyn 2019 pohjalta tänään julkaistava raportti muodostaa nykykuvan suomalaisesta valmentajakunnasta. Lisäksi siinä kuvataan valmentajien toimintaa ja toimintaympäristöä sekä tuotetaan uutta tietoa valmentajien kehityspoluista, motiiveista, arvoista ja asenteista. Hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista on vastannut KIHU ja hankkeen yhteistyötahoina ovat toimineet Suomen Olympiakomitea, Suomen Paralympiakomitea ja Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat, Suomen urheilun eettinen keskus sekä lajiliitot.

Vastausten mukaan valmentaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Kyselyyn vastanneilla valmentajilla on kokemusta keskimäärin 11 vuotta ja valmentamiseen käytetään aikaa keskimäärin 13 tuntia viikossa. Valmennustoiminnan jatkamiseen vaikuttavat valtaosalla eniten sisäiset motivaatiotekijät, kuten valmentamisesta saatava nautinnon tunne.

Valmentajat ovat myös hyvin koulutettuja ja heillä on jatkuva halu oppimiseen ja oman toimintansa kehittämiseen. 87 prosentilla valmentajista on valmentajakoulutus ja lähes kaksi kolmesta suunnittelee kouluttautuvansa lisää seuraavan vuoden aikana. Kolme neljästä valmentajasta ilmoittaa tavoitteekseen valmentajana kehittymisen ja noin puolet lajin ja lajikulttuurin tai valmennuksen ja valmennusprosessien kehittämisen.

Valmentajan kokonaishyvinvointia tukevat yleisimmin osaaminen ja kokemus valmentajana sekä urheiluun liittyvät vuorovaikutussuhteet. Haasteita kokonaishyvinvoinnille puolestaan asettavat valmennuksen oheistehtävät sekä valmennustoiminnasta saatava palkka tai muut korvaukset.

Vaikka valmentajina toimii tälläkin hetkellä melko laaja kirjo eri ikäisiä ja erilaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä lasten vanhemmista ammattivalmentajiin, olisi edelleen kaikilla tasoilla mietittävä keinoja sekä valmentajien määrän lisäämiseksi että valmennustoiminnassa jatkamisen tukemiseksi ja ammattimaisuuden edistämiseksi.

 

Linkki julkaisuun:

Blomqvist, M., Mononen, K. ja Hämäläinen, K. Valmentajakysely 2019. KIHUn julkaisusarja, nro 71. ISBN 978-952-7290-12-5, ISSN 2489-8317. Jyväskylä 2020. https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2020_blo_valmentaja_sel99_53976.pdf

Linkit aikaisempiin Valmentajakyselyihin:
2009: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2012_blo_valmentaja_sel55_11011.pdf
2013: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2015_blo_valmentaji_sel74_71298.pdf