Yli 10 vuoden seurantatieto urheilulukioista kertoo monesta muutoksesta

Syksyllä 2018 koostetun raportin ja yli 10 vuoden seurantajakson tärkeimmät havainnot olivat

  1. Urheilulukioihin tullaan entistä useammin tietyn lajin perässä. Kotipaikkakunnan urheilijoiden osuus pienentyikin kymmenessä vuodessa 85 prosentista 45 prosenttiin.
  2. Urheilulukiolaiset valmistuivat lukiosta hieman muita lukiolaisia hitaammin, mutta lopettivat koulunkäynnin kokonaan muita harvemmin.
  3. Urheilulukioiden toiminnassa mukana olevien valmentajien määrä kasvoi kymmenessä vuodessa noin 140 valmentajasta noin 220 valmentajaan.
  4. Opinto-ohjaajien määrä kasvoi ja oppilaitosten vastuu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintosuunnitelmien laatimisessa lisääntyi.
  5. Urheilulukiot huolehtivat usein myös opiskelijoiden arkiseen elämään liittyvistä asioista kaksoisuran mahdollistamisen ja valmennuksen lisäksi.

 

Aineistot on kerätty vuosina 2006, 2011, 2016, 2017 ja 2018. Selvityksessä käytetty aineisto on varsin laaja ja selvityksestä löytyy paljon tietoja urheilulukioiden tilanteesta opiskeluun, urheiluun, valmentajiin ja resursseihin liittyen. Vuonna 2018 urheilulukion aloitti 751 nuorta urheilijaa, yhteensä 70 eri lajista. Kymmenessä suurimmassa lajissa urheilijoita oli yhteensä 535 eli 71 prosenttia kaikista aloittaneista (liite).

Suomessa toimii tällä hetkellä 30 toisen asteen urheiluoppilaitosta, joista 15 on urheilulukioita. Urheiluoppilaitosten toiminnan tavoitteena on auttaa urheilijoita koulunkäynnin ja urheilun yhteensovittamisessa.

Tietoperusteisen päätöksenteon edistämiseksi on tärkeää kerätä urheilulukioista jatkossakin vähintään kuvailevaa seurantatietoa. Selvityksen koostamisen yhteydessä tehtiin urheilulukiotietojen seurantasuunnitelma, jossa perustiedot urheilulukioihin hakeneista ja valituista kerätään joka syksy ja laajempi toimintaa kuvaileva kysely toteutetaan joka neljäs vuosi.

 

Julkaisun tiedot:

Urheilulukiot – seurantatietoa vuosilta 2006-2018 (Maarit Nieminen ja Jari Lämsä). Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2019.
ISBN: 978-952-7290-01-9 (verkkojulkaisu), ISSN 2489-8317 (verkkojulkaisu).
PDF-linkki: https://kihuenergia.kihu.fi/tuotostiedostot/julkinen/2019_nie_urheiluluk_sel34_59015.pdf