Jaa facebookissaJaa twitterissäJaa linkedinissä

Kort på svenska

KIHU – Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott: Strategi 2017–2020

För den finländska toppidrottens bästa!

 

STÖDER IDROTTARNAS TRÄNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

  • Med evidensbaserad expertis
  • I nära anknytning till idrottarna, som en del av tränarteamet
  • Utnyttjar den nyaste kunskapen och kompetensen

UTVECKLAR KOMPETENS INOM FINLÄNDSK TOPPIDROTT

  • Producerar kunskap: forskning, utvecklingsarbete och evaluering
  • Utnyttjar kunskap: expertverksamhet och konsultering
  • Förmedlar kunskap: Utbildning, publikationer och nätverksverksamhet

Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott KIHU främjar finländsk tävlings- och toppidrott med etiskt ansvarsfull och högklassig tillämpad forsknings, utvecklings- samt expertverksamhet.

KIHUs verksamhet under strategiperioden 2017-2020 styrs utifrån den finländska idrotten framgångsplan 2020. KIHU funktionerar i nära samarbete med sina nyckelpartners Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté. KIHUs verksamhet stöder den strategiska huvudlinjen för en framgångsrik toppidrott, vars målsättningar är internationell framgång, högklassigt kunnande samt en uppskattad idrott.

Målsättningen är att tills 2020 uppnå en effektiv och högklassig forsknings-, utvecklings-, expert- och utbildningsverksamhet för toppidrotten som stöder hela idrottarens bana.

VÅR VISION 2025:
KIHU är en internationellt signifikant utvecklare av kompetens inom tävlings- och toppidrott.

VÅR MÅLSÄTTNING 2020:
KIHU tillsammans med idrottens grenförbund producerar, förmedlar och utnyttjar evidensbaserad kunskap genom anknytning till internationella nätverk. Finländsk idrott och coaching är kända för högklassig kompetens.

VÅR MISSION:
KIHU främjar den finländska toppidrottens framgång genom att stöda träningsförutsättningar samt genom att utveckla och förmedla kunskap utöver hela idrottarens bana.

Våra värden

  • Etiskt ansvarsfull
  • En lärande organisation
  • Vi lyckas tillsammans
  • Innovativ

Evidensbaserad expertis och kompetensutvecklande

Evidensbaserat expertarbete på KIHU kombinerar vetenskaplig forskning, expertens kompetens och erfarenhet samt idrottens aktörers egen kunskap. Experten utvecklar sin egen kompetens genom att integrera teoretisk kunskap med praktisk verksamhet inom idrott, genom att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt samt genom att kritiskt evaluera sina egna funktionsmönster i förhållande till teoretiska fakta.

Våra kompetensområden

Träning och uppföljning

Vi förverkligar och utvecklar uppföljningen av idrottarnas träning, belastning och återhämtning för att möjliggöra optimal utveckling.

Utveckling av tävlingsprestation och spel

Vi utför prestations- och matchanalyser för att möjliggöra optimal prestationsutveckling. Med matchanalyser förbättrar vi beslutsfattande inom lag och utvecklar spelsystem på långsikt.

Barn- och ungdomsidrott

Vi främjar barnens och ungdomars uppväxt till idrottare genom att utföra forskningar anknutna till temat   och genom att funktionera som expert i diverse nätverk.

Idrottens verksamhetsomgivningar

Vi producerar kunskap om inverkande sociala, fysiska och ekonomiska faktorer i idrottens bakgrund. Nationella nätverk inom branschen är väsentliga för detta kompetensområde.

Idrottarens hälsovård

Vi skapar ett helhetsmässigt system för idrottarhälsovård tillsammans med olika aktörer. Dess målsättning är att förebygga skador och öka antalet friska träningsdagar.

Innovationer och nya teknologier

Vi iakttar aktivt nya innovationer och teknologier samt tillför träningsverksamheten med bästa möjliga lösningar.

Kontaktinformation

KIHU – Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott
Rautpohjankatu 6
FI-40700 Jyväskylä
FINLAND
Tel. +358 20 781 1500

Direktör Aki Salo, +358 44 7720 520, aki.salo@kihu.fi
Presschef Riku Valleala, +358 50 328 1174, riku.valleala@kihu.fi