Institutet för elitidrott i Finland KIHU

Kort på svenska

Institutet för elitidrott i Finland KIHU

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa till att förbättra finska idrottsframgångar genom att förbättra kvaliteten och effekten av coachning och träning med stark vetenskaplig service till idrottare och tränare tillsammans med inhemska och internationella samarbetspartners.

Vi kombinerar framgångsfaktorerna för finsk elitidrott

Vi är passionerade utvecklare av finsk elitidrott. Vi utvecklar, forskar och innoverar ständigt nya sätt att uppnå excellens. Vi utnyttjar forskningskunskap, ny teknik och innovationer för att stödja målinriktad träning och beslutsfattande. Vi sammanför nätverk, och tillsammans banar vi väg för internationella framgångar för såväl idrottare som den finska idrottspubliken. Vi leder vägen till toppen.

Kontinuerlig kompetensutveckling och innovativ idrottsintelligens

Stöd till elitidrottsträning

Vi hjälper till att göra toppidrottare och tränare bättre. Vi hjälper elitidrottare och lag att bygga upp ett förtroende för sina tävlingsprestationer. Vi stöder målinriktad träning och hjälper till att optimera idrottarnas prestationer. Vi hjälper till att förebygga skador och öka antalet hälsosamma träningsdagar. Vi bidrar med en kunskapsbaserad förståelse för hur din kropp fungerar och hur effektiv din träning är för att stödja ditt beslutsfattande.

Forskning, utveckling och innovation inom idrott

Vi fungerar som en utvecklingspartner och tvärvetenskaplig vetenskapstolk för idrott. Vi kombinerar tvärvetenskaplig forskningskunskap och kontinuerlig utveckling för att stödja spetskompetens. Vi för in kontinuerlig utveckling, ny teknik, innovation och kunskapshantering i toppidrotten i partnerskap med andra aktörer.

Samarbetspartner och finansiering

Vi arbetar i nära samarbete med Finlands olympiska kommitté, Finlands paralympiska kommitté, Jyväskylä universitet och nationella utbildningscenter.

Största delen av KIHU:s finansiering kommer från ett verksamhetsbidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Andra finansieringskällor är Finlands olympiska kommitté, Finlands paralympiska kommitté, Jyväskylä stad och idrottsförbund.

Fakta om KIHU

  • KIHU inledde sin verksamhet 1991.
  • KIHU sysselsätter för närvarande cirka 30 forskare, experter eller andra yrkesverksamma.
  • KIHU har ett nära samarbete med landslagen i 14 olika idrotter och stöder deras förberedelser genom expertverksamhet.
  • Den årliga budgeten uppgår till cirka 2,5 miljoner euro.

Contact information

Institutet för elitidrott i Finland KIHU
Rautpohjankatu 6
FI-40700 Jyväskylä
FINLAND
Tel. +358 20 781 1500

Arto Kuusisto, Direktör, tel. +358 400 613 014, arto.kuusisto@kihu.fi
Ville Vesterinen, Ledande expert – Stöd för elitidrottsträning, tel. +358 50 545 1049, ville.vesterinen@kihu.fi
Tomi Vänttinen, Ledande expert – Forskning, utveckling och innovation, tel. +358 40 758 4671, tomi.vanttinen@kihu.fi
Riku Valleala, Kommunikationschef, tel. +358 50 328 1174, riku.valleala@kihu.fi
Susanna Jouhiaho, Ekonomichef, tel. +358 40 734 2288, susanna.jouhiaho@kihu.fi

Faktureringsadress

Stiftelsen för forskning och utveckling inom idrott och excellens
Rautpohjankatu 6
FI-40700 Jyväskylä
FINLAND

VAT-nummer: FI1574321-0

PIC (för EU:s finansieringsprogram): 909670948

Historien om KIHU