Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistutkimuksen (LIITU) tavoitteena on luoda Suomeen koko maan kattava 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen tietojärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena on koota tietoa suomalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä liikuntaan liittyvistä asenteista, arvoista ja kokemuksista sähköisen kyselyn sekä objektiivisen liikemittarin avulla.

KIHUn rooli LIITU-tutkimuksissa on ollut vastata lasten ja nuorten seuraharrastusosuuden raportoinnista. Vuoden 2018 LIITU-tutkimuksessa urheiluseurassa harrastamiseen liittyvillä kysymyksillä kartoitettiin seuratoimintaan osallistumista, urheiluseuraharrastuksen aloittamista, harrastettuja lajeja, harjoittelun määriä, kilpailemista päälajissa sekä urheiluharrastuksen lopettamisen syitä.

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa (LIITU) -tutkimuksessa kerätään tietoa eka-, kolmas-, viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Tutkimuksessa selvitetään kouluissa sähköisesti täytettävän luokkakyselyn avulla mm. lasten ja nuorten liikkumista, heidän käyttämiään liikuntatilaisuuksia ja -paikkoja, nuorten liikunnalle antamia merkityksiä, lasten ja nuorten penkkiurheilua, koettua liikunnallista pätevyyttä, liikunnan esteitä, koululiikuntaa, kavereiden ja vanhempien tukea liikunnan harrastamiselle, urheiluseuratoimintaan osallistumista ja liikuntavammoja.

LIITU on yhteistyötutkimus, jota johtaa Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.  Terveyden edistämisen tutkimuskeskus vastaa kyselytutkimuksen toteuttamisesta ja liikkumisen sekä unen objektiivisesta mittaamisesta liikemittarilla vastaa UKK-instituutti. Muita yhteistyötahoja ovat Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU), Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES), Turun yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Folkhälsan ja Valtion liikuntaneuvosto.

 

LIITU-tutkimuksen raportit

Kokko, S. & Martin, L. (toim.) (2019) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019:1. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/634/VLN_LIITU-raportti_web_final_30.1.2019.pdf

Kokko, S. & Mehtälä, A. (toim.) (2016) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2016. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2016:4. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/438/LIITU_2016.pdf

Kokko, S. & Hämylä, R. (toim.) (2015) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2. http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/347/VLN_liituraportti_150317.pdf

 

Aiheesta lisää muaalla:

Vain kolmasosa suomalaislapsista ja -nuorista liikkuu suositusten mukaan − paikallaanoloa kertyy runsaasti, 7.2.2019 Jyväskylän yliopisto. https://www.jyu.fi/sport/fi/tetk/liitu/liitu-2018-tutkimusraportti
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa – LIITU-tutkimus, UKK-instituutti. http://www.ukkinstituutti.fi/liitu

 

Lisätietoja:

Minna Blomqvist, johtava asiantuntija, KIHU, minna.blomqvist@kihu.fi, 0503059040
Kaisu Mononen, erikoistutkija, KIHU, kaisu.mononen@kihu.fi, 0405495183