TKI-projektit

Ammattimaistuva urheilu -tutkimushanke

Tutkimus joukkueurheilun ammattimaistumiseen liittyvistä rakenteista ja käytännöistä

Ammattimaistuva Urheilu -tutkimushankkeessa tutkitaan joukkueurheilun ammattimaistumiseen liittyviä rakenteita ja käytäntöjä. Tutkittavia lajeja ovat jääkiekko, koripallo, pesäpallo, salibandy ja jalkapallo. Tutkimuksen toteuttavat Huippu-urheilun instituutti KIHU ja Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta. Tutkimus toteutetaan vuosina 2019–2022 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tutkimus kohdistuu sekä lajien kansalliseen huippu-urheiluun eli pääsarjatasoon että ruohonjuuritason seuratoimintaan.

Pääsarjatason osalta tutkitaan liigojen ja superpesiksen rakenteita ja näiden seuroja sekä eri organisaatioiden ja toimijoiden välisiä suhteita. Lisäksi tutkitaan lajien ammattimaistumiskehitystä pitkällä aikavälillä. Tutkimus perustuu laajaan dokumenttiaineistoon sekä eri toimijoiden haastatteluihin.

Ruohonjuuritason seuratoiminnassa tutkitaan erityisesti lajien seurojen ammattimaistumisen kehitystä sekä seuraorganisaatioiden käytäntöjen ammattimaistumista. Tutkimuksessa hyödynnetään lajiliittojen materiaaleja ja haastatteluja, tehdään seurakysely lajien suurimmille seuroille sekä intensiivinen monitapaustutkimus viidestä urheiluseurasta.

Mainittujen teemojen lisäksi tutkimuksessa pureudutaan itse ammattimaisuuden käsitteeseen jäsentämällä siihen liittyviä teoreettisia lähtökohtia ja toimijoiden omia tulkintoja.

Tutkimuksessa julkaistut osatutkimukset (vertaisarvioidut)

Ammattilaisuus amatörismin kriisiyttäjänä suomalaisessa joukkueurheilussa 1975–2018

Lämsä, J., Nevala, A., Aarresola, O. & Itkonen, H. 2020. Ammattilaisuus amatörismin kriisiyttäjänä suomalaisessa joukkueurheilussa. Teoksessa: Urheilun kriisejä. Heikki Roiko-Jokela & Antero Holmila (toim.). Suomen urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 2019-2020. Jyväskylän yliopistopaino 2020. s. 57-86.

Tiivistelmä (PDF)

Muut julkaisut ja esitykset urheilun ammattimaistumisesta

Koronakriisi haastaa seuratoimijat

Itkonen, H., Aarresola, O & Huhtanen, K. 2020. Koronakriisi haastaa seuratoimijat. Liikunta & Tiede 57 (2), 1213.

https://epaper.fi/read/5663/ifER2tW0

 

Ammattilaiset areenalle – Olympiaurheilun muodonmuutos

Lämsä, J., Itkonen, H. & Nevala, A. 2020. Ammattilaiset areenalle – Olympiaurheilun muodonmuutos. Liikunta & Tiede, 57 (3), 32-35.

Artikkeli (PDF)

 

Mitä on ammattilaisuus ja ammattimaistuminen seuratoiminnassa?

Lämsä, J. ja Aarresola O. Seuratoiminnan verkostopäivät, Olympiakomitea, 9.-10.2.2021, etäseminaari.

Esitys (PDF)

Tutkimuksen koordinaatioryhmä

 • Jääkiekkoliitto: Turkka Tervomaa & Arto I. Järvelä, Jääkiekon SM-Liiga Oy
 • Koripalloliitto: Susanna Strömberg & Tom Westerholm
 • Pesäpalloliitto: Mira Kolehmainen & Mikko Huotari
 • Salibandyliitto: Mervi Kilpikoski & Kimmo Nurminen
 • Palloliitto: Timo Huttunen
 • Olympiakomitea: Eija Alaja & Lauri Hakala
 • Liikuntatieteellinen seura: Jari Kanerva

Tutkimuksen tieteellinen ohjausryhmä

 • Keijo Räsänen, professori, Aalto yliopisto
 • Arto Nevala, yliopiston lehtori, Itä-Suomen yliopisto
 • Siegfried Nagel, professori, University of Bern
 • Joseph Fahlen, apulaisprofessori, Umeå University

Tutkimusryhmä ja tiedustelut:

Jari Lämsä, johtava asiantuntija
p. 
040 081 5943
jari.lamsa@kihu.fi

Outi Aarresola, asiantuntija
p. 050 473 8030
outi.aarresola@jamk.fi

Hannu Itkonen, professori
tutkimushankkeen johtaja
p. 050 381 6302
hannu.itkonen@jyu.fi