Kohtaava valmentaja 

Kohtaava valmentaja -hanke kannustaa valmentajia ja urheiluseuroja lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin edistämiseen

Urheilussa oleva mielenterveyspääoma on valtava. Huippu-urheilun instituutti KIHU haluaa hankkeen myötä kannustaa valmentajia ja seuroja tunnistamaan ainutlaatuisen roolinsa lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukijoina.

Hankkeen tavoitteet

Kohtaava valmentaja -hankkeessa: 

  1. lisätään keskustelua ja tietoisuutta mielen hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen mahdollisuuksista ja tärkeydestä urheilussa. 
  2. vahvistetaan lasten ja nuorten valmentajina toimivien psykologista ja pedagogista osaamista niin, että valmennusarki on mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä tukevaa. 
  3. edistetään MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -sisältöjen jalkautumista keskisuomalaisiin urheiluseuroihin. ​ 

Kohderyhmä

Hankkeen pääkohderyhmänä ovat keskisuomalaisissa seuroissa toimivat 10–15-vuotiaiden lasten ja nuorten valmentajat, vapaaehtoisvalmentajista ammattivalmentajiin. Samalla hanke kohdistuu 10–15-vuotiaisiin urheilijoihin huoltajineen sekä kaikkiin seuroihin, joissa on tämän ikäluokan kilpailutoimintaa.  

Toteutus ja aikataulu

  1. Urheiluseuroilta, valmentajilta ja urheilijoilta perheineen kerätään keväällä 2024 kyselyillä kokemuksia ja ajatuksia hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä urheiluharrastuksessa.   
  2. Molempina hankevuosina järjestetään kaikille urheiluseuroille avoimet Kohtaava valmentaja -seminaarit, joissa asiantuntijoiden johdolla perehdytään lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen sekä mielen hyvinvoinnin edistämiseen urheilussa.   
  3. Syksystä 2024 alkaen hankkeen asiantuntijat järjestävät valmentajille seurakohtaisia Kohtaava valmentaja -työpajoja, joiden sisällöissä ja työskentelyssä hyödynnetään MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -sisältöjä.  
  4. Työpajojen ohella hankkeen asiantuntijat jalkautuvat seuraamaan ja tukemaan myös valmentajien käytännön harjoituksia.  

Materiaaleja

Materiaalit täydentyvät hankkeen kuluessa.

MIELI ry:n Nuori mieli urheilussa -verkkokurssin (30 min) aloitussivulle pääset tästä. Kurssi sopii kenelle tahansa – lähde rohkeasti matkaan! Nuori mieli urheilussa -sisällöt: mieli.fi/nuorimieliurheilussa

Lisätietoja

Mirva Rottensteiner, hankevastaava,  mirva.rottensteiner@kihu.fi, puh. +35841  731 4892
Anna Saarela, hanketyöntekijä, anna.saarela@kihu.fi, puh. +35844 743 6196 

Hanketyöryhmä: Niilo Konttinen, Minna Blomqvist, Hannaleena Ronkainen ja Maarit Valtonen