Sport Innovation Hub Jyväskylä

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa uuteen teknologiaan ja innovaatioihin liittyvää urheilun, liikunnan ja kuntoilun TKI-toimintaa. Sport Innovation Hub Jyväskylä pyrkii vahvistamaan tutkimus- ja koulutuslaitosten, pk-yritysten ja käytännön urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä ja luomaan alustan innovaatioiden, tuotteiden ja palvelujen syntymiselle.

KIHUn erityistavoitteena hankkeessa on, perustehtävänsä mukaisesti, luoda uusia mahdollisuuksia tavoitteellisen urheilun kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Konkreettiset investoinnit sijoittuvat voimakkaasti lähivuosina uudistuvalle Hippoksen alueella.

Rahoitus

Sport Innovation Hub Jyväskylä -yhteishankkeelle on myönnetty 3-vuotinen EAKR-rahoitus vuosille 2024-2026. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kokonaisbudjetiltaan hieman yli 1,2 miljoonan euron hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointiosan.

Verkkosivut

Hankkeelle on avattu jo väliaikainen verkkosivusto, jolta löytyy hankkeen ajankohtaisimmat asiat. Varsinainen Sport Innovation Hub Jyväskylä -sivusto avataan kesäkuun 2024 loppuun mennessä.

Ota yhteyttä

Iida Laatikainen-Raussi, koordinaattori, +358504346410,  iida.e.m.laatikainen@jyu.fi
Sami Vierola, laboratorioinsinööri, +358504010469,  sami.vierola@kihu.fi