Sport Innovation Hub -hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja mallintaa uuteen teknologiaan ja innovaatioihin liittyvää urheilun, liikunnan ja kuntoilun TKI-toimintaa. Sport Innovation Hub Jyväskylä pyrkii vahvistamaan tutkimus- ja koulutuslaitosten, pk-yritysten ja käytännön urheilutoimijoiden välistä yhteistyötä ja luomaan alustan innovaatioiden, tuotteiden ja palvelujen syntymiselle.

KIHUn erityistavoitteena hankkeessa on, perustehtävänsä mukaisesti, luoda uusia mahdollisuuksia tavoitteellisen urheilun kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Konkreettiset investoinnit sijoittuvat voimakkaasti lähivuosina uudistuvalle Hippoksen alueella.

Rahoitus

Sport Innovation Hub Jyväskylä -yhteishankkeelle on myönnetty 3-vuotinen EAKR-rahoitus vuosille 2024-2026. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Kokonaisbudjetiltaan hieman yli 1,2 miljoonan euron hankekokonaisuus sisältää kehittämis- ja investointiosan.

Verkkosivut tulossa

Hankkeelle tullaan luomaan erillinen oma verkkosivustonsa vuoden 2024 aikana. Verkkosivut tulevat kokoamaan yhteen hankkeen ajankohtaiset asiat sekä esittelee aikanaan kokeiluiden tulokset ja luodut toimintamallit.

Ota yhteyttä

Iida Laatikainen-Raussi, koordinaattori, +358504346410,  iida.e.m.laatikainen@jyu.fi
Sami Vierola, laboratorioinsinööri, +358504010469,  sami.vierola@kihu.fi