Suomalaisen urheilun TKI-verkosto

Hankkeessa tuotetaan selvitys tämän hetkisestä urheilun TKI-toiminnasta ja sen kehittämistarpeista Suomessa. Päätavoitteena on luoda kansallinen KIHUn koordinoima urheilun TKI-verkosto sekä verkostolle toimintamallit ja konkreettiset toimintatavoitteet eri toimijoiden kesken. Lisäksi pyritään vahvistamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä urheilun TKI-toiminnassa.

Hanketta koordinoivat KIHU ja Jyväskylän yliopisto.

TKI-verkoston uutiskirje

Suomalaisen urheilun TKI-verkostolle ollaan tekemässä omia verkkosivuja, jotka avataan huhtikuussa 2024. Sillä välin, pysy ajan tasalla hankkeen tapahtumista ja TKI-verkoston rakentumisesta tilaamalla uutiskirjeemme!