Suomalaisen urheilun TKI-verkosto

Hankkeessa tuotetaan selvitys tämän hetkisestä urheilun TKI-toiminnasta ja sen kehittämistarpeista Suomessa. Päätavoitteena on luoda kansallinen KIHUn koordinoima urheilun TKI-verkosto sekä verkostolle toimintamallit ja konkreettiset toimintatavoitteet eri toimijoiden kesken. Lisäksi pyritään vahvistamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä urheilun TKI-toiminnassa.

Hanketta koordinoivat KIHU ja Jyväskylän yliopisto.

Sivun sisältö täydentyy pian!