Suomalaisen urheilun TKI-verkosto

Hankkeessa tuotetaan selvitys tämän hetkisestä urheilun TKI-toiminnasta ja sen kehittämistarpeista Suomessa. Päätavoitteena on luoda kansallinen KIHUn koordinoima urheilun TKI-verkosto sekä verkostolle toimintamallit ja konkreettiset toimintatavoitteet eri toimijoiden kesken. Lisäksi pyritään vahvistamaan yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä urheilun TKI-toiminnassa.

Hanketta koordinoivat KIHU ja Jyväskylän yliopisto.

TKI-verkoston nettisivut

TKI-verkoston omilla verkkosivuilla kerrotaan verkoston toimijoista sekä heidän projekteista ja hankkeistaan. Niitä onkin listattuna yhteiseen tietokantaan yli 100 kpl! Sivuilta löytyy myös verkoston ajankohtaiset uutiset, joita kootaan sivustolle neljästi vuodessa.

TKI-verkoston uutiskirje

Pysy ajan tasalla hankkeen tapahtumista ja TKI-verkoston rakentumisesta tilaamalla uutiskirjeemme!